آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک پلدشتآمار کل واردات از کشور ترکيه گمرک پلدشت 313 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
237,079
37,586,281,942 ریال
894,911 $
2
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
224,262
35,571,734,120 ریال
846,946 $
3
12 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
172,795
28,733,569,538 ریال
684,133 $
4
11 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
155,740
25,629,725,362 ریال
610,232 $
5
12 / 1399
پلدشت
ترکيه
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
41,600
24,918,593,600 ریال
593,300 $
6
7 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
140,090
24,164,976,104 ریال
575,357 $
7
3 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
146,344
21,987,962,318 ریال
523,523 $
8
8 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
113,646
19,005,059,034 ریال
452,501 $
9
6 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
102,079
17,377,698,764 ریال
413,755 $
10
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
26,635
14,257,795,354 ریال
339,471 $
11
2 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
91,406
13,522,833,313 ریال
321,972 $
12
8 / 1399
پلدشت
ترکيه
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
20,600
10,461,659,125 ریال
249,087 $
13
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
80011000
قلع، غيرممزوج، بصورت کارنشده.
10,560
8,357,208,464 ریال
198,981 $
14
3 / 1399
پلدشت
ترکيه
32041690
ساير مواد رنگي راكتيف و فراورده هاي ان بجز گرانول مستربچ
67,000
7,714,653,000 ریال
183,682 $
15
12 / 1399
پلدشت
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
14,751
7,482,297,240 ریال
178,150 $
16
3 / 1399
پلدشت
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
15,855
7,056,532,000 ریال
168,013 $
17
11 / 1399
پلدشت
ترکيه
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
24,274
6,852,397,456 ریال
163,152 $
18
8 / 1399
پلدشت
ترکيه
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
334,500
6,670,200,954 ریال
158,814 $
19
11 / 1399
پلدشت
ترکيه
95069190
ساير اشياء و ادوات براي تمرينات عمومي فيزيکي، ژيمناستيک يا ورزش با پهلوا ني بجز TRAD MILL
22,328
6,365,536,812 ریال
151,560 $
20
5 / 1399
پلدشت
ترکيه
83014010
انواع مكانيزم قفل درب ساختمان
73,320
6,052,595,492 ریال
144,109 $
21
2 / 1399
پلدشت
ترکيه
52061300
نخ يك لا، از الياف شانه نزده، كه اندازه آن كمتر از 56/232 دسي تكس بوده ولي كمتر از 31/192 دسي تكس نباشد (نمره آن در سيستم متريك بيش از 43 بوده ولي از 52 بيشتر نباشد)
61,280
5,585,059,200 ریال
132,978 $
22
11 / 1399
پلدشت
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
10,710
5,432,540,400 ریال
129,346 $
23
3 / 1399
پلدشت
ترکيه
75011000
ک مات نيكل
11,400
5,300,007,975 ریال
126,191 $
24
3 / 1399
پلدشت
ترکيه
28191000
تري اکسيدکروم
35,400
5,256,982,080 ریال
125,166 $
25
12 / 1399
پلدشت
ترکيه
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
17,546
4,775,453,724 ریال
113,701 $
26
7 / 1399
پلدشت
ترکيه
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
223,000
4,487,728,098 ریال
106,851 $
27
2 / 1399
پلدشت
ترکيه
75061000
صفحه، ورق، نوار و ورقه هاي نازک ا زنيکل، غيرممزوج.
10,013
4,469,806,380 ریال
106,424 $
28
2 / 1399
پلدشت
ترکيه
75021000
نيکل بصورت کارنشده، غيرممزوج.
9,002
4,282,539,768 ریال
101,965 $
29
7 / 1399
پلدشت
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
134,000
4,236,403,000 ریال
100,867 $
30
5 / 1399
پلدشت
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
44,640
4,233,008,026 ریال
100,786 $
31
4 / 1399
پلدشت
ترکيه
40092100
لوله وشيلنگ از کائوچوي ولکانيزه سفت نشده مستحکم شده يا جور شده فقط با فلز بدون لوازم و ملحقات
40,000
4,191,968,000 ریال
99,809 $
32
6 / 1399
پلدشت
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
42,912
4,051,352,642 ریال
96,461 $
33
7 / 1399
پلدشت
ترکيه
39069070
پودرجاذب وپليمرهاي اكريليك جامد
44,991
3,995,333,016 ریال
95,127 $
34
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
44111310
تخته فيبر تراكمي متوسط (mdf) باضخامتي بيش از5 ميلمترليكن نه بيش از9 ميلمتر كارنشده به طريق مكانيكي يا سطح آن پوشانده نشده
259,175
3,878,555,032 ریال
92,347 $
35
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
72091700
محصولات از آهن يافولادغير ممزوج تخت فقط سردنوردشده به شکل طومار، باپهناي حدا قل 600 mmبه ضخامت 5/0تا1ميلي متر
176,000
3,806,171,600 ریال
90,623 $
36
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
39219099
ساير صفحه ها، ورق ها، ورقه هاي نازك ونوار از مواد پلاستيكي غير مذكور
22,790
3,716,241,150 ریال
88,482 $
37
8 / 1399
پلدشت
ترکيه
44119210
ساير تخته هاي فيبري ازچوب ياساير مواد چوبي باتراكمي بيش از8/0گرم برسانتي متر مكعب كارنشده بطريق مكانيكي ياسطح آن پوشانده نشده
224,425
3,661,198,827 ریال
87,171 $
38
3 / 1399
پلدشت
ترکيه
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
36,800
3,094,183,080 ریال
73,671 $
39
5 / 1399
پلدشت
ترکيه
83024110
يراق ها، اتصالات و اشياء همانند براي دروپنجره دوجدارهupvc
19,139
3,088,108,929 ریال
73,526 $
40
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
44089090
ورق برای روکش کردن برای چوب های چند لایه یا مورق شده مشابه وسایر چوب ها ، اره شده به درازا ، لایه بری شده یا پوست کنده سمباده خورده یا متصل شده از دو سر به ضخامت حداکثر 6 میلیمتر از تیره چوبهای غیرمذکور
22,000
2,843,805,641 ریال
67,710 $
41
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
28191000
تري اکسيدکروم
19,500
2,831,114,132 ریال
67,407 $
42
6 / 1399
پلدشت
ترکيه
85168090
ساير مقاومت هاي گرم كننده الكتريكي غير از فندك خودرو
20,893
2,779,448,000 ریال
66,177 $
43
6 / 1399
پلدشت
ترکيه
84818025
شيرمخصوص ظروف ا سپري
16,616
2,775,924,548 ریال
66,093 $
44
7 / 1399
پلدشت
ترکيه
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
17,550
2,657,574,014 ریال
63,276 $
45
10 / 1399
پلدشت
ترکيه
83014010
انواع مكانيزم قفل درب ساختمان
26,398
2,594,364,170 ریال
61,771 $
46
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
84659900
ماشين ا بزا ر، غير مذکور در جاي ديگر، براي کار روي چوب، چوب پنبه، استخوان، کائوچوي سفت شده، مواد پلا ستيكي سخت و غيره
9,709
2,577,765,362 ریال
61,375 $
47
12 / 1399
پلدشت
ترکيه
28191000
تري اکسيدکروم
18,000
2,506,373,750 ریال
59,676 $
48
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
84313190
ساير قطعات مربوط به اسانسور، بالاکشنده محفظه دار يا پلکان متحرک غير مذکور
12,138
2,477,441,275 ریال
58,987 $
49
9 / 1399
پلدشت
ترکيه
72169910
انواع ريل ازآهن يافولاد غير ممزوج موردمصرف درصنعت آسانسور
67,000
2,409,326,040 ریال
57,365 $
50
7 / 1399
پلدشت
ترکيه
83014010
انواع مكانيزم قفل درب ساختمان
23,615
2,327,220,000 ریال
55,410 $
مجموع کل (ریال): 440,092,307,851
مجموع کل (دلار): 10,478,388