آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور آلمان گمرک چابهارآمار کل واردات از کشور آلمان گمرک چابهار 3 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
چابهار
آلمان
10019920
گندم معمولي
66,097,048
824,213,300,458 ریال
19,624,126 $
2
6 / 1399
چابهار
آلمان
10019920
گندم معمولي
63,502,978
813,208,340,563 ریال
19,362,103 $
3
2 / 1399
چابهار
آلمان
10019900
ساير مخلوط هاي گندم غير مذكور در جاي ديگر
66,949,865
752,972,344,117 ریال
17,927,913 $
مجموع کل (ریال): 2,390,393,985,138
مجموع کل (دلار): 56,914,142