آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور سوازيلند گمرک چابهارآمار کل واردات از کشور سوازيلند گمرک چابهار 2 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
10 / 1399
چابهار
سوازيلند
10059010
ذرت دامي
70,337,275
792,108,849,394 ریال
18,859,735 $
2
7 / 1399
چابهار
سوازيلند
10059010
ذرت دامي
73,309,120
722,446,715,776 ریال
17,201,112 $
مجموع کل (ریال): 1,514,555,565,170
مجموع کل (دلار): 36,060,847