آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک چابهارآمار کل واردات از کشور چين گمرک چابهار 232 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
1,314,219
522,594,043,447 ریال
12,442,715 $
2
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
1,187,744
293,054,814,363 ریال
6,977,496 $
3
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
584,063
234,905,287,447 ریال
5,592,983 $
4
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84151010
دستگاه تهويه مطبوع دوتکه (split unit) ازنوع ديواري، براي پنجره، به حالت محفظه اي
895,172
219,371,507,257 ریال
5,223,131 $
5
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
576,907
213,114,494,237 ریال
5,074,155 $
6
3 / 1399
چابهار
چين
85299020
ماژول نمايشگر متشكل از صفحه lcdياledپلاسما فقط داراي برد آدرس دهي
184,044
142,590,680,000 ریال
3,395,016 $
7
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
478,402
116,276,683,074 ریال
2,768,492 $
8
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
292,033
114,520,372,684 ریال
2,726,676 $
9
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
370,942
91,056,729,812 ریال
2,168,017 $
10
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
286,184
86,197,528,146 ریال
2,052,322 $
11
10 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
98870313
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 30% تا كمتر از 50% به استثناي لاستيك
146,016
58,060,481,959 ریال
1,382,392 $
12
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
98870312
قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري رديف 8703 بنزيني با حجم سيلندر 2000cc با ساخت داخل 14% تا كمتر از 30% به استثناي لاستيك
149,973
53,670,243,436 ریال
1,277,863 $
13
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
304,991
48,621,456,000 ریال
1,157,654 $
14
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
282,618
41,929,767,402 ریال
998,328 $
15
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
169,546
41,416,913,880 ریال
986,117 $
16
6 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
150,237
38,698,756,096 ریال
921,399 $
17
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
169,570
38,356,277,500 ریال
913,245 $
18
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
314,060
34,824,715,298 ریال
829,160 $
19
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
54076900
ساير پارچه هاي تاروپودباف ازنخ رشته هاي سنتتيک، باحدا قل 85% رشته هاي پلي استرتکستوره غير مذكور در جاي ديگر
106,319
31,542,188,314 ریال
751,004 $
20
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
398,000
26,804,750,000 ریال
638,208 $
21
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
87,144
26,533,000,000 ریال
631,738 $
22
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
350,000
24,726,247,000 ریال
588,720 $
23
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
98871182
موتورس?کلت با ساخت داخل 20درصد به استثنا? موتور، لاست?ک وتنه، اگزوز ، ترک بند ، جاپا?? ، درپوش بغل ، دوشاخه و کرب?
74,633
24,186,562,500 ریال
575,871 $
24
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
338,500
23,700,212,900 ریال
564,291 $
25
3 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40082190
صفحه ورق و نوار از کائوچوي غير اسفنجي بجز پوشش براي کف
350,000
23,225,804,000 ریال
552,995 $
26
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40112020
لاستیک رویی چرخ بادی، نو، از کائوچو از انواعی که برای اتوبوس ها و اتومبیل های باری به کار می رود با سایز 22/5 (R ) 385-65
203,315
22,701,935,461 ریال
540,522 $
27
1 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
147,139
20,630,870,183 ریال
491,211 $
28
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
149,306
20,544,488,428 ریال
489,154 $
29
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84213990
ساير ماشين آلات تصفيه گازهابجزموا ردمذکور
33,612
20,433,477,960 ریال
486,511 $
30
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
85451100
الکترودهاي زغالي براي کوره ها
100,000
19,235,580,744 ریال
457,990 $
31
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
121,898
18,870,195,249 ریال
449,290 $
32
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40111000
تاير بادي نو از کائوچو براي اتومبيل سواري (همچنين اتومبيل هاي استيشن وا گن و اتومبيل هاي مسابقه)
133,880
18,056,740,553 ریال
429,922 $
33
9 / 1399
چابهار
چين
03034300
اسكيپ جك يا بونيتو با شكم راه راه Skipjack or strip-bellied bonito
265,050
17,520,743,277 ریال
417,161 $
34
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
54083200
ساير پارچه هاي تاروپودباف، رنگرزي شده، ا زنخ رشته يا نوارها يا اشكال همانند مصنوعي
63,417
17,188,495,790 ریال
409,250 $
35
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
108,150
16,492,406,568 ریال
392,676 $
36
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
85015290
سايرالکتروموتورها باجريان متناوب چند فاز، به قدرت بيشتر از 750 وات تا 75 کيلووا ت بجزالکتروموتور قفس سنجابي
109,148
15,329,188,104 ریال
364,981 $
37
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
102,776
15,261,022,219 ریال
363,358 $
38
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
143,979
14,718,028,401 ریال
350,429 $
39
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40112030
لاستیک رویی چرخ از انواعی که برای اتوبوس واتومبیل های بازی به کار می رود با سایر 24 (R) 12
105,054
14,454,845,083 ریال
344,163 $
40
12 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
178,020
14,163,025,502 ریال
337,215 $
41
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
137,496
13,381,019,959 ریال
318,596 $
42
4 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40112090
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود به استثناي سايز 5/22 R 80315
114,447
13,251,223,419 ریال
315,505 $
43
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84186970
چیلر تراکمی ومینی چیلر تراکمی
23,520
12,989,352,016 ریال
309,270 $
44
7 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
89,670
12,853,035,175 ریال
306,025 $
45
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84159010
واحد هاي داخلي يا خارجي دستگاه هاي تهويه مطبوع از هر نوع
38,150
12,720,614,640 ریال
302,872 $
46
9 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
59031000
پارچه هاي نسجي آغشته، اندوده، پوشانده يا منطبق شده با پلي وينيل کلرايد (C.V.P).
132,551
12,157,053,922 ریال
289,454 $
47
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84158100
دستگاه هاي تهويه مطبوع مجهزبه دستگاه مولد سرما و سوپاپ براي برگشت گردش سرما، گرما
84,067
11,897,134,887 ریال
283,265 $
48
8 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
40111010
تایر سواری با قطر رینگ 13 اینچ
81,966
11,383,438,256 ریال
271,034 $
49
11 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
99,764
11,364,850,506 ریال
270,592 $
50
2 / 1399
منطقه آزاد تجاری چابهار
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,800
11,113,557,120 ریال
264,609 $
مجموع کل (ریال): 2,958,691,840,174
مجموع کل (دلار): 70,445,043