آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک گناوهآمار کل واردات از کشور امارات متحده عربي گمرک گناوه 859 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
2 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
937,485
76,689,702,217 ریال
1,825,945 $
2
9 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
501,400
44,697,379,569 ریال
1,064,223 $
3
11 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
486,340
43,362,990,500 ریال
1,032,452 $
4
5 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
52,243
39,537,959,414 ریال
941,380 $
5
3 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
44,421
32,080,751,550 ریال
763,827 $
6
9 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
33,405
28,026,664,510 ریال
667,302 $
7
12 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
300,900
26,739,498,000 ریال
636,655 $
8
7 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
307,320
26,209,698,310 ریال
624,040 $
9
2 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
32,624
21,824,434,480 ریال
519,629 $
10
5 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
227,610
21,715,644,476 ریال
517,039 $
11
6 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
237,680
20,472,311,880 ریال
487,436 $
12
10 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87084040
اجزاء و قطعات رديف 87084020
25,561
20,391,053,100 ریال
485,501 $
13
6 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87032319
ساير وسايل نقليه موتوري با حجم سيلندر 1500 سي سي تا 2000 سي سي بجز امبولانس وهيبريدي
24,000
18,923,492,160 ریال
450,559 $
14
10 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
56,243
16,342,269,023 ریال
389,102 $
15
1 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
197,050
15,745,968,000 ریال
374,904 $
16
1 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
133,787
14,197,321,591 ریال
338,031 $
17
10 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
170,850
14,099,870,900 ریال
335,711 $
18
2 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
72193400
محصولات ازنزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت 5/0لغايت 1mm.
134,700
13,687,800,000 ریال
325,900 $
19
10 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
40112010
لاستيك رويي چرخ، بادي، نو، از كائوچو از انواعي كه براي اتوبوسها و اتومبيلهاي باري به كار مي رود با سايز 5/22 R 80315
110,020
12,941,602,980 ریال
308,133 $
20
3 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
70134290
سايرظروف شيشه اي ازنوع مورداستفاده براي سرمير يا آشپزخانه اي ازشيشه داراي ضريب انبساط خطي نه بيش از 0.000005 هر كلوين ودريك محدوده حرارتي بين صفر تا 300 غير از اوپال غير مذكور در جاي ديگر
159,275
12,738,404,800 ریال
303,295 $
21
3 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84818090
ساير شيرها و وسايل همانند براي لوله، ديگ، اب گرم يا بخار، متبع، بشكه و همانند،.... غير مذکور در جاي ديگر
95,504
12,296,081,886 ریال
292,764 $
22
10 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
82111000
مجموعه ها از اشياء جورشده (كارد وچاقو)
30,750
12,172,744,200 ریال
289,827 $
23
5 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84821000
بلبرينگ.
30,912
11,708,194,066 ریال
278,767 $
24
1 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
40103600
تسمه همزمان (Synchronous belt) بيکانتها، داراي محيط خارجي بيش از 150 سانتيمتر و حداكثر 198 سانتيمتر
7,103
10,225,668,444 ریال
243,468 $
25
12 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
86090000
کانتينرها (ا زجمله کانتينرها براي ترا بري سيالات) مخصوص طراحي شده و تجهيز شده براي هر نوع وسيله حمل ونقل
295,400
9,482,341,600 ریال
225,770 $
26
8 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
219,330
9,183,278,160 ریال
218,649 $
27
8 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
82121000
ک خودتراش
33,122
8,938,777,200 ریال
212,828 $
28
5 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84099990
ساير اجزاء و قطعات موتورهاي 8407 يا 8408 غير مذکور در جاي ديگر
49,128
8,529,328,628 ریال
203,079 $
29
11 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84143030
کمپرسورهاي برودتي مخصوص کولرخودروهاي سواري سواري کار و وا نت
23,134
8,137,497,060 ریال
193,750 $
30
12 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84272012
ساير ارابه هاي صفاف خودرو، مستعمل، باظرفيت 10تن و بالاتر
50,000
7,500,270,600 ریال
178,578 $
31
7 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
46,000
7,487,676,000 ریال
178,278 $
32
4 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
82121000
ک خودتراش
32,403
7,420,987,944 ریال
176,690 $
33
9 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
38,075
7,371,411,987 ریال
175,510 $
34
8 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84082090
موتور پيستوني درونسوز ترا کمي -ا حتراقي براي وسايل نقليه فصل 87 بجز رديف 84082010
13,362
7,205,779,170 ریال
171,566 $
35
3 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
72193500
محصولات از فولادزنگ نزن تخت فقط سردنوردشده، باپهناي 600mmيابيشتربه ضخامت کمتر از5/0 mm.
185,350
7,097,708,097 ریال
168,993 $
36
4 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
95030019
بازیچه های چرخ دار جهت سوار شدن بدون موتور برقی
32,834
6,850,354,770 ریال
163,104 $
37
9 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84272012
ساير ارابه هاي صفاف خودرو، مستعمل، باظرفيت 10تن و بالاتر
54,000
6,769,488,960 ریال
161,178 $
38
2 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84819020
مکانيزم شير از نوع پلاستيکي براي شيرالات بهداشتي ا هرمي
17,722
6,762,132,300 ریال
161,003 $
39
10 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84832000
پوسته ياتاقان، توا م شده با بلبيرينگ يا رولربيرينگ.
9,118
6,640,241,465 ریال
158,101 $
40
1 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87085032
توپي محور (Hub) براي سواری و وانت
38,606
6,368,918,450 ریال
151,641 $
41
3 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84099190
ساير اجزاء و قطعات منحصرا براي موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه ا ي - ا حترا قي
21,913
6,234,900,000 ریال
148,450 $
42
5 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84833000
پوسته ياتاقان، توام نشده با بلبرينگ يا رولربيرينگ، ياتاقان ساده محور (Plain shaft bearing)
11,816
6,144,470,309 ریال
146,297 $
43
6 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
95030019
بازیچه های چرخ دار جهت سوار شدن بدون موتور برقی
29,880
6,125,304,902 ریال
145,841 $
44
4 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
87115091
مخصوص استفاده در پيست و انواع كارتينگ
3,410
6,118,383,095 ریال
145,676 $
45
9 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
85021310
مجموعه مولدها داراي موتور پيستوني تراكمي -احتراقي به قدرت بيشتر ا ز 375 کيلوولت آمپر لغايت 1500کيلوولت آمپر
55,000
5,980,870,000 ریال
142,402 $
46
6 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
82121000
ک خودتراش
24,176
5,815,547,400 ریال
138,465 $
47
9 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
85111000
شمع هاي جرقه زن
8,901
5,766,833,838 ریال
137,306 $
48
12 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84212300
صافي هاي روغن يامواد سوختي براي موتورهاي درون سوز
20,925
5,713,925,429 ریال
136,046 $
49
5 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84099960
"براي موتورهاي اتوبوس، ميني­ بوس، کاميون و کاميونت"
21,130
5,712,614,105 ریال
136,015 $
50
8 / 1399
گناوه
امارات متحده عربي
84139100
اجزاء و قطعات تلمبه هاي مايعات
100,525
5,619,055,420 ریال
133,787 $
مجموع کل (ریال): 747,805,602,945
مجموع کل (دلار): 17,804,893