آمار واردات و صادرات

آمار کل واردات از کشور چين گمرک 99000آمار کل واردات از کشور چين گمرک 99000 55 عدد

ردیف
سال / ماه
گمرک
کشور
شماره تعرفه
توضیحات تعرفه
وزن (کیلوگرم)
ارزش (ریال)
ارزش (دلار)
1
11 / 1399
99000
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
105,344
39,731,495,851 ریال
945,988 $
2
11 / 1399
99000
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
40,168
23,732,475,712 ریال
565,059 $
3
12 / 1399
99000
چين
68138910
لنت کلاچ
29,634
17,067,993,436 ریال
406,381 $
4
10 / 1399
99000
چين
87089319
کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
77,652
14,618,769,142 ریال
348,066 $
5
2 / 1399
99000
چين
85171210
گوشي تلفن همراه
611
11,483,072,650 ریال
273,406 $
6
4 / 1399
99000
چين
85272900
گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد
3,000
11,433,302,089 ریال
272,221 $
7
10 / 1399
99000
چين
87089421
اجزاء و قطعات براي سواري، وانت و تراكتور كشاورزي
13,767
9,804,094,702 ریال
233,431 $
8
11 / 1399
99000
چين
84821000
بلبرينگ.
9,357
8,718,949,691 ریال
207,594 $
9
10 / 1399
99000
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
21,421
8,645,992,753 ریال
205,857 $
10
12 / 1399
99000
چين
87089321
اجزاء و قطعات كلاج (به جز لنت كلاچ)، براي سواري، سواري کار، وا نت و ترا کتور کشاورزي
22,700
8,548,530,000 ریال
203,536 $
11
6 / 1399
99000
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
2,347
8,094,163,443 ریال
192,718 $
12
10 / 1399
99000
چين
60012900
پارچه هاي پرزحلقوي ا زساير مواد نسجي، کشباف ياقلاب باف.
27,249
7,633,331,964 ریال
181,746 $
13
12 / 1399
99000
چين
84821000
بلبرينگ.
8,589
7,175,795,948 ریال
170,852 $
14
12 / 1399
99000
چين
59100010
تسمه نقاله یا تسمه انتقال نیرو، از مواد نسجی حتی آغشته ، اندوده، پوشانده شده یا مطبق شده با ماده پلاستیکی، یا مستحکم شده با فلز یا با مواد دیگر با عرض حداقل از 220 سانتی متر
37,611
6,568,528,596 ریال
156,394 $
15
10 / 1399
99000
چين
87082190
اجزا و قطعات
8,580
6,132,061,920 ریال
146,001 $
16
3 / 1399
99000
چين
85272900
گيرنده هاي را ديوئي براي وسايل نقليه موتوري، که بادستگاه ضبط وپخش صوت همراه نباشد
1,344
5,484,960,811 ریال
130,594 $
17
12 / 1399
99000
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
13,920
3,809,870,532 ریال
90,711 $
18
10 / 1399
99000
چين
84831010
بازوهاي انتقال نيرو و دسته محور مربوط به خودروهاي سواري، سوا رکار و وا نت
6,377
3,792,554,948 ریال
90,299 $
19
7 / 1399
99000
چين
85299090
ساير اجزاء و قطعات غير مذکورمربوط به شماره 8525 لغايت 8528
1,013
3,665,456,258 ریال
87,273 $
20
12 / 1399
99000
چين
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
19,973
3,436,029,858 ریال
81,810 $
21
10 / 1399
99000
چين
84253120
سيستم محركه بدون جعبه دنده (gearless) براي آسانسورشامل الکتروموتور، پولي، ترمزوسيستم محرکه با مغناطيس دا ئم با موتوربرقي
19,274
3,406,549,260 ریال
81,108 $
22
4 / 1399
99000
چين
85076090
ساير انباره هاي برقي ليتيوم يون بجز سل ليتيومي استوانه اي شكل بالاتر از 2 امپرساعت، سل ليتيومي تخت بالاتر از 2،5 امپر ساعت
2,962
3,211,777,500 ریال
76,471 $
23
11 / 1399
99000
چين
85044050
کنترل دور موتورInverter
2,780
2,934,888,920 ریال
69,878 $
24
7 / 1399
99000
چين
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
16,420
2,900,093,832 ریال
69,050 $
25
12 / 1399
99000
چين
29420090
ساير تركيبات آلي غير مذكور در جاي ديگر
530
2,551,403,925 ریال
60,748 $
26
12 / 1399
99000
چين
84719090
ماشین های بررسی داده ها ، که در جای دیگر گفته نشده ومشمول شماره های دیگر نباشد
1,133
2,147,799,024 ریال
51,138 $
27
4 / 1399
99000
چين
39074000
پلي کربنات ها، به اشکال ا بتدا ئي
15,000
2,113,968,752 ریال
50,333 $
28
12 / 1399
99000
چين
85340000
مدا رهاي چاپي
1,000
1,960,595,650 ریال
46,681 $
29
11 / 1399
99000
چين
73202000
فنر مارپيچ
4,355
1,829,915,880 ریال
43,569 $
30
12 / 1399
99000
چين
90015090
ساير عدسي هاي عينک غيرشيشه ا ي و از نوع چند کانون
1,508
1,775,045,616 ریال
42,263 $
31
11 / 1399
99000
چين
87089319
کلاچ به جز انواع مورد استفاده در سواري، سواري كار، وانت و تراكتور كشاورزي
11,456
1,723,746,096 ریال
41,042 $
32
10 / 1399
99000
چين
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
7,300
1,592,530,300 ریال
37,917 $
33
12 / 1399
99000
چين
85049000
اجزاء قطعات ترا نسفورماتورها، ا لقاءکننده ها و مبدلهاي ا ستاتيک برقي
15,308
1,577,234,453 ریال
37,553 $
34
10 / 1399
99000
چين
73202000
فنر مارپيچ
4,021
1,501,501,800 ریال
35,750 $
35
4 / 1399
99000
چين
84828000
بلبرينگ يا رولربيرينگ (هم چنين، بلبرينگ/ رولربيرينگ توا م شده)، که در جاي ديگرمذکور نباشد
5,257
1,378,358,834 ریال
32,818 $
36
6 / 1399
99000
چين
90319000
اجزاء و قطعات و متفرعات براي آلات و وسايل وماشينهاي مشمول رديف 9031
650
1,054,669,536 ریال
25,111 $
37
2 / 1399
99000
چين
84532000
ماشين آلات و دستگاه هاي ساختن ياتعميرکردن کفش، غير از چرخهاي دوزندگي
6,020
1,003,571,104 ریال
23,895 $
38
4 / 1399
99000
چين
85366990
ساير نري و مادگي براي ا تصال بجز کانکتور قابل نصب روي برد مدار چاپي خاص صنعت الکترونيک
6,489
1,001,148,876 ریال
23,837 $
39
9 / 1399
99000
چين
39201090
صفحه ها و ورقهاو ورقه هاي نازک غير مذکور از پليمرهاي اتيلن غير اسفنجي مستحکم نشده
7,560
924,474,600 ریال
22,011 $
40
11 / 1399
99000
چين
85030090
ساير اجزاء و قطعات مربوط به ماشينهاي شماره 8501 يا 8502 بجز کلکتور و بجز روتور ژنرا تور نيروگاهي
14,338
853,254,864 ریال
20,316 $
41
9 / 1399
99000
چين
39209990
سايرصفحه هاورق ها ورقه هاي نازک وباريکه ها ا زساير موادپلاستيکي غيرا سفنجي غير مذکور در جاي ديگر
6,706
820,043,210 ریال
19,525 $
42
12 / 1399
99000
چين
94059990
ساير قطعات براي چراغ و وسايل روشنائي بجز ا ز جنس شيشه و يا مواد پلاستيکي غير مذکور در جاي ديگر
1,800
679,194,360 ریال
16,171 $
43
12 / 1399
99000
چين
13021900
ساير شيره ها و عصاره هاي نباتي، که در جاي ديگري مذکور يا مشمول نباشند
600
542,264,400 ریال
12,911 $
44
12 / 1399
99000
چين
29061300
ا سترول ها و ا ينوزيتول ها
2,500
534,060,000 ریال
12,716 $
45
12 / 1399
99000
چين
29309090
ساير ترکيبات آلي- گوگردي، که در جاي ديگري مذکور نباشند
500
464,996,880 ریال
11,071 $
46
10 / 1399
99000
چين
84099120
رينگ موتور مربوط به موتورهاي پيستوني درون سوز جرقه اي -احتراقي
766
455,558,584 ریال
10,847 $
47
12 / 1399
99000
چين
29304000
متيونين
2,500
432,441,900 ریال
10,296 $
48
10 / 1399
99000
چين
87084030
اجزاء و قطعات رديف 87084010
696
413,927,904 ریال
9,855 $
49
4 / 1399
99000
چين
85044020
شارژر باطري
247
253,565,754 ریال
6,037 $
50
11 / 1399
99000
چين
84804100
قالب از نوع تزريقي يا فشاري براي فلزات يا کربورهاي فلزي.
360
166,253,850 ریال
3,958 $
مجموع کل (ریال): 251,782,265,968
مجموع کل (دلار): 5,994,813