آگهی مناقصه خرید یک دستگاه چاپ دیجیتال کونیکا مینولتا مدل C4065

زمان پایان : 1402/12/19 * اتمام یافته است *

مناقصه انتخاب تامین کننده یک دستگاه چاپ دیجیتال کونیکا مینولتا مدل C4065

آگهی مناقصه خرید یک دستگاه چاپ دیجیتال کونیکا مینولتا مدل C4065