آگهی فراخوان تامین تجهیزات چراغ و پروژکتور استودیو

زمان پایان : 1402/12/22 * اتمام یافته است *

آگهی فراخوان تامین تجهیزات چراغ و پروژکتور استودیو

کلیه اسناد و شرایط مناقصه در دفتر واحد پشتیبانی و امور قراردادها موجود بوده و متقاضیان می توانند پس از اطلاع از شرایط معامله نسبت به تکمیل فرم پیشنهاد خود اقدام لازم را معمول دارند .

آگهی فراخوان تامین تجهیزات چراغ و پروژکتور استودیو