محمدرضا نجفی منش

عضو هیئت نمایندگان اتاق88650071-2

88793820

najafimanesh@asialent.com

تهران - آرژانتین - ابتدای بزرگراه افریقا – جنب بانک سپه- پلاک 8 - طبقه دوم - واحد 6

مهندسی مکانیک از دانشگاه صنعتی شریف
سوابق و فعاليت‌ها
عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران/ رئیس انجمن همگن قطعه سازی کشور و تهران

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام