مهدی فنایی

عضو هیئت نمایندگان اتاق22266657 - 88775958

88789448

m.fanaei@electrokavir.com

بلوار افریقا- جنوب به شمال – نرسیده به چهارراه جهان کودک- کوچه کمان- پ 24- طبقه 5

سوابق کاری:
مدیر پست تیران اصفهان- یکی از بنیانگذاران شرکت الکتروکویر-راه اندازی شرکتهای فراکو، لنا، پار سکویر اروند و آرتیسی

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام