علی نقیب

عضو هیئت نمایندگان اتاق77339575

77349790

naghib@dr-abidi.ir

خ اتحاد- نبش یازدهم شرقی- پ 51 – شرکت دکتر عبیدی

میزان تحصیلات:
کارشناسی ارشد MBA

سوابق کاری:
مدیرعامل شرکت زمزم- مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت کف (داروگر)- رئیس هیئت مدیره شرکت های کیمیایی ایران، ارزش آفرینان، سرمایه و بهداشتی دکتر عبیدی- موسس و رئیس هیئت امنای دانشگاه علمی کاربردی دکتر عبیدی- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و ایران - نایب رئیس کمیسیون فضای کسب و کار و کارآفرینی اتاق بازرگانی تهران و ایران- عضو و رئیس هیئت مدیره شرکت تعاونی تولیدکنندگان فرآورده های آرایشی و بهداشتی ایران- عضو اتاق مشترک ایران و انگلیس، ایتالیا، یونان، امارات، آلمان

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام