احمدرضا فرشچیان

عضو هیئت نمایندگان اتاق9- 26210886

26210946

smc@smcgroupsa.com

خ ولی عصر- پایین تر از چهارراه پارک وی- کوچه شهید ترکش دوز- پ 9

میزان تحصیلات:
کارشناسی ادبیات زبان انگلیسی- کارشناسی حسابداری

سوابق کاری:
مدیرعامل شرکت صادراتی فراورده های شرق میانه از سال 1372- رئیس هیئت مدیره شرکت فراورده های خاورمیانه از سال 1362 نایب رئیس انجمن واردکنندگان مواد غذایی- عضو هیئت رئیسه فدراسیون واردات ایران- عضو اتحادیه صادرات خشکبار ایران- عضو اتحادیه صادرکنندگان گیاهان دارویی - رئیس کمیسیون مواد غذایی مجمع عالی واردات- موسس بنیاد علوم و هنر فرشچیان

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام