سجاد غرقی

عضو هیئت نمایندگان اتاق021-26119280-3

22286188

Sajad.ghoroghi@gmail.com

کد پستی : 19575/651

میزان تحصیلات:
کارشناسی- EMBA

سوابق کاری:
مدیر عامل گروه معدنی متما 1388، نایب رئیس اتحادیه تولیدکنندگان، صادرکنندگان محصولات معدنی 1392- عضو هیات مدیره انجمن سنگ آهن- عضو هیئت مدیره اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات معدنی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام