عطااله اشرفی اصفهانی

مشاور رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامیAtaollah.ashrafiesfahani@gmail.com

تهران، میدان بهارستان، مجلس شورای اسلامی، کمیسیون صنایع و معادن

رییس خانه صنعت معدن تجارت جوانان استان تهران
مشاور رییس سازمان نظام مهندسی کشاورزی ومنابع طبیعی کشور

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام