داود رنگی

عضو هیئت نمایندگان اتاق61964 -021

تهران – خیابان توحید – خیابان شهید طوسی – پلاک 160- طبقه دوم

فارغ التحصیل دانشکده مهندسی کشاورزی مازندران سال 1357
طی دوره مدیریت عالی و مدیریت استراتژیک در مرکز مدیریت صنعتی ایران سال 1360
سوابق اجرائی:
- نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت ارمغان امید شمیلا از 1391
- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران
- رئیس هیات مدیره شرکت امید شمیلا از 1388 تاکنون
- رئیس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت شمیلا از 1388
- رئیس هیات مدیره شرکت ناوک هامون شمال از 1380
- رئیس هیات مدیره مرغ مادر سارنگ از 1385
- رئیس هیات مدیره فدراسیون طیور
- رئیس هیات مدیره شرکت سپهر تجارت فرامرزان
- رئیس هیات مدیره شرکت اجداد ارم از سال 1392 تاکنون
- عضو هیات مدیره انجمن وارد کنندگان فرآورده های خام دامی
- عضو هیات مدیره اتحادیه واردکنندگان نهاده های دام و طیور
- عضو هیات مدیره انجمن حبوبات ایران
- عضو هیات مدیره و مدیرعامل شرکت اجداد ارم 1374 -1392
- مدیرعامل شرکت مرغک 1367-1361
- مدیرعامل شرکت کشت و صنعت بستان ایران 1361-1358
- سرپرست شرکت کشت و صنعت باغ کوثر 1361-1358
عضویت در اتاق بازرگانی:
1. عضویت در اتحادیه وارد کنندگان نهاده های دام و طیور ایران
2. عضویت در انجمن وارد کنندگان برنج ایران
3. عضویت در اتحادیه صادر کنندگان آبزیان ایران
4. عضویت در انجمن خشکبار ایران
5. عضویت در انجمن فرآورده های خام دامی
7. عضویت در اتاق مشترک ایران و هند
8. عضویت در اتاق مشترک ایران و هلند
9. عضویت در اتاق مشترک ایران و برزیل
10. عضویت در اتاق مشترک ایران و نروژ
11. عضویت در اتاق مشترک ایران و امارات

آدرس:
خیابان توحید ، خیابان شهیدطوسی ، پلاک ۱۶۰ ، واحد ۵ کد پستی :۱۴۱۹۷۱۴۶۷۶

تلفن : ۶۶۵۶۳۲۱۸ -۶۱۹۶۴ -۰۲۱

فکس : ۶۶۵۶۳۴۵۳

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام