مریم تاج آبادی ابراهیمی

عضو هیئت نمایندگان اتاق



54751000

54751000

Ceo@takgene.com

میدان ونک، بعداز چهارراه جهان کودک، خیابان شهیدی، کوچه سپر، پلاک۱

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام