سهیل آل رسول

عضو هیئت نمایندگان اتاق26200307

26200311

soheil.alerasoul@gmail.com

تهران خیابان جردن- بلوار آفریقا خیابان عاطفی غربی پ 64 ط . سوم

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام