محمد عبده زاده

عضو هیئت نمایندگان اتاق66433514

Abdehzadeh.m@gmail.com

خیابان کارگر شمالی، روبروی پارک لاله، خیابان همدان ، پلاک ۸ واحد ۴

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام