سید مرتضی حاجی آقامیری

عضو هیئت نمایندگان اتاق55803573

info@mortezamiri.ir

خیابان ۱۵ خرداد - کوچه شهید بادامچی - کوچه مستوفی - پلاک ۴

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام