علی تقوی فر

عضو هیئت نمایندگان اتاق22050495

22054247

edari@seamorhg.ir

نلسون ماندلا (جردن)- نبش کوچه گلفام- ساختمان سیمرغ- پ 209

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام