عضو محترم اتاق تهران

با سلام، در صورتیکه کالاهای اساسی و یا مواد اولیه به کشور وارد نموده و در گمرکات متوقف شده است، اطلاعات کالای خود را در فرم زیر حداکثر تا ساعت 12 روز 31 تیرماه 1399 را تکمیل و ارسال فرمائید.

ظرفیت ثبت نام به اتمام رسیده است
نکته: از به کار بردن حروف ( ) < > ; ' در اطلاعات ثبتی اجتناب شود

ثبت نام غیرفعال شده است