طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستان

1402/02/05

طرح تعیین وضعیت شغلی اتباع افغانستان 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1353.pdf

 

 

...