اطلاع رسانی پیشنهاد فروش کربن فعال روسی به ایران

1402/06/22

در صورت تمایل به خرید ضمن پیشنهاد قیمت به دلار ، شرایط خرید و مکان تحویل ، آمادگی خود را از طریق شماره فکس 01133389020 به اتاق بازرگانی مازندران ارسال نمایید.

...