معرفی املاک در دست واگذاری بانک - بانک تجارت

1402/06/29

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_7880.pdf

...