فراخوان پروژه تفریحی گردشگری بوستان بزرگ خورشید مشهد مقدس

1402/07/09

فراخوان پروژه تفریحی گردشگری بوستان بزرگ خورشید مشهد مقدس

آخرین مهلت تحویل اسناد فراخوان : 12 مهر 1402

تلفن پاسخگو : 051-31291624

لینک دریافت اطلاعات بیشتر : https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_8726.pdf

...