عدم اخذ مجوز برگزاری نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک

1402/08/07

نمایشگاه بین المللی کاشی و سرامیک که قرار است در تاریخ 9 الی 12 آبان ماه به دلیل عدم اخذ مجوز از سازمان توسعه تجارت ایران وجهات قانونی ندارد

 

...