سی و‌ نهمین نشست هیات نمایندگان اتاق تهران - دوره نهم