بازدید از کارخانه تولید چرم مصنوعی و کفش در شهرک صنعتی عباس آباد