بازدید رئیس اتاق تهران از ششمین نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران