با سلام

خواهشمند است پس از واریز مبلغ کتاب به حسابهای معرفی شده فایل اسکن واریز را از این فرم ارسال فرمائید.