حسن احمدیان

عضو هیئت نمایندگان اتاق88746401 - 43375

88746404

ceo@paadiran.com

بهشتی- بعد از چهارراه سهروردی- سمت راست – پ 153- ساختمان پادایران

میزان تحصیلات:
فوق لیسانس مدیریت صنعتی - دکترای معماری داخلی

سوابق کاری:
مدیرعامل شرکت پادایران در زمینه طراحی و تولید مبلمان اداری با بیش از 30 سال سابقه مستمر- رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان مبلمان ایران (3 دوره)- عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی ایران ( 3 دوره)- عضو کمیسیون تشکلهای اتاق بازرگانی ایران- عضو کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی ایران- نایب رئیس شورای ملی مبلمان ایران و صنایع وابسته (2 دوره)- عضو هیات مدیره انجمن کارفرمایی مبلمان تهران (2 دوره)- عضو هیات مدیره کنفدراسیون صادرات ایران (2 دوره)- رئیس هیات مدیره شرکت فیپکو - عضو اتاقهای بازرگانی ایران و آلمان، ایران و فرانسه، ایران و ایتالیا- عضو انجمن معماران داخلی- عضو انجمن مدیریت ایران- مدیر پروژه تولید و انتشار سه عنوان کتاب در زمینه روند واردات و صادرات مبلمان ایران، شناسایی بازارهای هدف صادراتی مبلمان، تدوین استراتژی صنعت مبلمان ایران با رویکرد صادراتی

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام