پیام باقری

عضو هیئت نمایندگان اتاق88610954

88610740

payambagheri@yahoo.com

تهران - خیابان شیراز جنوبی- نبش کوچه رضوان پلاک 5 طبقه دوم واحد 8

ارتباط با نماینده

جهت طرح سوال خود از نماینده محترم اتاق تهران اطلاعات ذیل را تکمیل فرمایید.

ارسال پیام