جلسات هیئت نمایندگان

اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان فرشچیان، نوربخش، عباد
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارش عملکرد سال 1402 اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق و ارائه نظرات و انتخاب 2 نفر از اعضای محترم هیات نمایندگان جهت حضور در شورای پژوهشی اتاق
ارائه گزارش بازارهای نسل z توسط جناب آقای جوانمردی
ارائه گزارشی از قانون بودجه سال 1403 کل کشور توسط جناب آقای دکتر بهادرانی و ارائه گزارش احکام مالیاتی بودجه 1403 توسط جناب آقای دارابیان و ارائه نظرات
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » حسن احمدیان   » عطااله اشرفی اصفهانی   » محمدمهدی برادران خلخالی   » محمد رضا بهرامن   » علیرضا پیمان پاک   » مریم تاج آبادی ابراهیمی   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » کاوه زرگران   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » علیرضا شاه میرزایی   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » مهدی فنایی   » رضا محتشمی پور   » مهدی مسکنی   » امین مقدم   » سیدمحمد موسوی   » هرویک یاریجانیان    
متاخرین جلسه:
» آرمان خالقی   » احمدرضا فرشچیان   » حسن فروزان فرد   » قدیر قیافه   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان خالقی، صالحی و اشرفی اصفهانی
نگاهی به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهی که گذشت و بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
پخش کلیپ کسری گاز طبیعی در کشور (ناترازی گاز) تهیه شده از کمیسیون انرژی و محیط زیست
ارائه بودجه سال 1403 توسط جناب آقای آرگون، خزانه دار محترم اتاق و رای گیری و ارائه گزارش عملکرد سال 1402 اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق و ارائه نظرات
انتخاب 2 نفر از اعضای محترم هیات نمایندگان جهت حضور در شورای پژوهشی اتاق وارائه گزارش بازارهای نسل z توسط جناب آقای جوانمردی و جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » فرهاد آگاهی   » علیرضا پیمان پاک   » محمدجواد حاجی حسینی   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » علیرضا شاه میرزایی   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » مهدی مسکنی   » علی نبوی   
متاخرین جلسه:
» مریم تاج آبادی ابراهیمی   » محمد رضوانی فر   » ایرج رهبر   » کاوه زرگران   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » مهرداد صابری   » قدیر قیافه   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان رنگی، آرگون و میری و نگاهی به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهی که گذشت
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
بحث و تبادل نظر فعالین اقتصادی با جناب آقای چمران، رئیس محترم شورای اسلامی شهر تهران
گزارش موضوع فرآیند ارزش گذاری کالاهای صادراتی و وارداتی، توسط جناب آقای رضوانی فر، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
گزارشی از دستاوردهای بیمارستان بازرگانان در حوزه مسئولیت اجتماعی اتاق بازرگانی، توسط جناب آقای کلانتری وانتخاب اعضای کمیته سازش جهت معرفی به اتاق بازرگانی ایران
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » محمدمهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » پیمان سنندجی   » علیرضا شاه میرزایی   » سجاد غرقی   » حسین فرهیدزاده   » فریال مستوفی   » مهدی مسکنی   » علی نقیب   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» سهیل آل رسول   » پیام باقری   » محسن بهرامی ارض اقدس   » حمید رضا صالحی   » مهدی ضیغمی   » سیدمحمد موسوی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط سرکار خانم مستوفي و جناب آقایان کالهي صمدی و عباد
نگاهي به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهي که گذشت و بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفي عرب، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارش جناب آقای تاجيک رئيس محترم کميسيون انرژی و محيط زیست در خصوص مسائل محيط زیستي
بحث وتبادلنظر فعالين اقتصادی با جناب آقای سلاجقه، رئيس محترم سازمان حفاظت از محيط زیست و امضا تفاهم نامه
ارائه و تصویب متمم بودجه سال 1402 اتاق تهران
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » پیام باقری   » محمدمهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » علیرضا شاه میرزایی   » مهرداد صابری   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » حسن فروزان فرد   » قدیر قیافه   » رضا محتشمی پور   » مهدی مسکنی   
متاخرین جلسه:
» محسن بهرامی ارض اقدس   » محمدجواد حاجی حسینی   » آرمان خالقی   

دستور جلسه:
تصویب برنامه راهبردی دوره دهم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » فرهاد آگاهی   » محمدمهدی برادران خلخالی   » محسن بهرامی ارض اقدس   » علیرضا پیمان پاک   » محمدجواد حاجی حسینی   » احمد خانی نوذری   » محمد رضوانی فر   » حامد زرگر   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » علیرضا شاه میرزایی   » مهرداد صابری   » ابوالفتح صانعی   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » مهدی فنایی   » رضا محتشمی پور   » مهدی مسکنی   » سیدمحمد موسوی   » محمدرضا نجفی منش   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان فروزان فرد، غفرالهی
نگاهی به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهی که گذشت
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز، توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسی های اقتصادی اتاق
ارائه گزارش"الزامات مشارکت ایران در ابتکار کمربند راه چین"، توسط سرکار خانم مستوفی، رئیس مرکز خدمات سرمایه گذاری و تحلیل کلیات بودجه سال 1403 کل کشور توسط جناب آقای بهادرانی، پرسش و پاسخ
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » فرهاد آگاهی   » حسن احمدیان   » محمدمهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » مریم تاج آبادی ابراهیمی   » محمدجواد حاجی حسینی   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » علیرضا شاه میرزایی   » مهرداد صابری   » مهدی ضیغمی   » محمد عبده زاده   » سجاد غرقی   » حسین فرهیدزاده   » مهدی فنایی   » قدیر قیافه   » مهدی مسکنی   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» سعید تاجیک   » رضا محتشمی پور   » مجید موافق قدیرلی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان خالقی، عباد و فروزان فرد
نگاهی به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهی که گذشت و بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارشی از برنامه های معاونت بررسی های اقتصادی اتاق و ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط جناب آقای دیاکو حسینی
ارائه گزارش پایش بودجه سال 1402 توسط جناب آقای آرگون
بحث وتبادل نظر فعالین اقتصادی با جناب آقای پورابراهیمی، رئیس محترم کمیسیون¬اقتصادی مجلس شورای اسلامی و جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » محمدمهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » مریم تاج آبادی ابراهیمی   » علی تقوی فر   » شهاب جوانمردی   » محمدجواد حاجی حسینی   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » کاوه زرگران   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » علیرضا شاه میرزایی   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » رضا محتشمی پور   » مهدی مسکنی   » سیدمحمد موسوی   » علی نبوی   » علی نقیب   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» محمد رضوانی فر   » مهرداد صابری   » محمد عبده زاده   » حسن فروزان فرد   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان غفرالهی، فردیس و سنجابی شیرازی
نگاهی به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهی که گذشت و بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی به انضمام صورتهای مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1401، گزارش تفریغ بودجه سال 1401 و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی برای سال 1402 و رای گیری
طرح موضوع خرید خانه بازرگانان، فروش ساختمان شماره2 اتاق تهران، واگذاری اختیار در خصوص اجرای آن به هیات رئیسه و رای گیری
بحث و تبادل نظر فعالین اقتصادی با جناب آقای سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » محمد رضا بهرامن   » علیرضا پیمان پاک   » سعید تاجیک   » محمدجواد حاجی حسینی   » آرمان خالقی   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » علیرضا شاه میرزایی   » مهدی صادقی   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » سیدمحمد موسوی   » مازیار نوربخش   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» ایرج رهبر   » مهدی مسکنی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان محمد عبده زاده، محمدرضا نجفی منش و حمیدرضا صالحی
نگاهی به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهی که گذشت و بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
طرح موضوع خرید باشگاه اعضا اتاق تهران و واگذاری ساختمان شماره2 اتاق تهران و رای گیری، توسط جناب آقای بهمن عشقی
ارائه گزارشی از برنامه های معاونت بررسی های اقتصادی اتاق، توسط جناب آقای دیاکو حسینی
بحث و تبادل نظر فعالین اقتصادی با جناب آقای رضوانی فر و امضای تفاهم نامه با حضور رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » علیرضا پیمان پاک   » علی تقوی فر   » محمدجواد حاجی حسینی   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » علیرضا شاه میرزایی   » مهدی ضیغمی   » حسین فرهیدزاده   » قدیر قیافه   » رامین گوران   » رضا محتشمی پور   » مهدی مسکنی   » امین مقدم   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» پیام باقری   » محمدمهدی برادران خلخالی   » کاوه زرگران   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » پیمان سنندجی   » مجید موافق قدیرلی   

دستور جلسه:
تصویب شیوه نامه چگونگی تشکیل و اداره کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » محمدمهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » احمد خانی نوذری   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » علیرضا شاه میرزایی   » مهرداد صابری   » حسین فرهیدزاده   » قدیر قیافه   » رضا محتشمی پور   » مهدی مسکنی   » افشین کلاهی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان داوود رنگی، سجاد غرقی و سرکار خانم مریم تاج آبادی
نگاهی به اهم رویدادهای اتاق تهران در ماهی که گذشت
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم
ارائه گزارشی از لایحه برنامه هفتم توسط جناب آقای ابراهیم بهادرانی
بحث و تبادل نظر فعالین اقتصادی با جناب آقای علیرضا فخاری، استاندار محترم تهران
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » سهیل آل رسول   » محمدمهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » احمد خانی نوذری   » حامد زرگر   » کاوه زرگران   » جهانبخش سنجابی شیرازی   » علیرضا شاه میرزایی   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » فریال مستوفی   » مجید موافق قدیرلی   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» محمدجواد حاجی حسینی   » مهدی فنایی   » قدیر قیافه   » مهدی مسکنی   » امین مقدم   

دستور جلسه:
بررسی عناوین کمیسیون های تخصصی اتاق و ارائه نظرات هیات نمایندگان و رای گیری در خصوص آن
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » فرهاد آگاهی   » عطااله اشرفی اصفهانی   » محمدمهدی برادران خلخالی   » محسن بهرامی ارض اقدس   » علیرضا پیمان پاک   » محمدجواد حاجی حسینی   » احمد خانی نوذری   » رامین خسروخاور   » محمد رضوانی فر   » حامد زرگر   » کاوه زرگران   » علیرضا شاه میرزایی   » مهرداد صابری   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » قدیر قیافه   » مهدی مسکنی   » امین مقدم   » مجید موافق قدیرلی   » سیدمحمد موسوی   » افشین کلاهی   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان حسن فروزان فرد، مهراد عباد و هرویک یاریجانیان
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای محمود نجفی عرب، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسی های اقتصادی اتاق
بررسی عناوین کمیسیونهای تخصصی اتاق و ارائه نظرات هیات نمایندگان و رای گیری در خصوص آن
جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» فرهاد آگاهی   » علیرضا پیمان پاک   » محمدجواد حاجی حسینی   » احمد خانی نوذری   » ایرج رهبر   » حامد زرگر   » علیرضا شاه میرزایی   » ابوالفتح صانعی   » مهدی ضیغمی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » مهدی مسکنی   » مجید موافق قدیرلی   » افشین کلاهی   » علی رضا کلاهی صمدی   

دستور جلسه:
انتخابات هیات رئیسه اتاق تهران
غايبين جلسه:
» محمد آرام بن یار   » حامد زرگر   » علیرضا شاه میرزایی   » ابوالفتح صانعی   » جعفر فرجی   » مهدی مسکنی   » محمدرضا نجفی منش   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» احمد خانی نوذری   » حسین فرهیدزاده   » رضا محتشمی پور   » علیرضا کیانی آذربایجانی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان غرقی، زرگران و لاهوتی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارشی از سالنامه آماری بازارها و کسب و کارهای ایران سال ۱۴۰۱، توسط جناب آقای مروی و همچنین ارائه گزارش پروژه نقشه راه مشارکت ایران در ابتکار کمربند-راه، توسط سرکار خانم مستوفی
گزارش حوزه سیاست های توسعه صنعتی، توسط جناب آقای کلاهی صمدی و گزارش بررسی اثر کیفیت مداخلات دولت بر کسب و کارها، توسط جناب آقای فاضلی
جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه و تقدیر و تشکر از اعضای نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران و گرفتن عکس یادگاری
غايبين جلسه:
» سید مهدی نیازی   » سید محمد آقامیری   » بابک افقهی   » رضا پدیدار   » علیرضا پیمان پاک   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » محمدحسن دیده ور   » محمد رضا زهره وندی   » علیرضا شاه میرزایی   » محسن شیراوند   » حمید رضا صالحی   » محمدرضا طلایی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » محمد قربانی   » عباسعلي قصاعي   » رضا محتشمی پور   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نبوی   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» محمد رضا انصاری   » محمد مهدی برادران خلخالی   » شهاب جوانمردی   » سید مجید صدری   » مهراد عباد   » فرزین فردیس   » حسن فروزان فرد   » علی نقیب   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان فرشچیان، نجفی منش و جوانمردی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق و ارائه بودجه سال 1402 اتاق تهران، توسط توسط جناب آقای عشقی دبیرکل محترم اتاق و رای گیری
گزارش عملکرد 8 ساله اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق و گزارش حوزه سیاست های توسعه صنعتی، توسط جناب آقای کلاهی صمدی
ارائه گزارش پروژه نقشه راه مشارکت ایران در ابتکار کمربند راه، توسط سرکار خانم مستوفی
غايبين جلسه:
» سید محمد آقامیری   » عطااله اشرفی اصفهانی   » بابک افقهی   » محمد مهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » علی رسولیان   » علیرضا شاه میرزایی   » محسن شیراوند   » سید مجید صدری   » محمدرضا طلایی   » سجاد غرقی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » محمد قربانی   » رضا محتشمی پور   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نبوی   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» سید مهدی نیازی   » کریم آرمات   » محمدرضا بهزادیان   » مهدی داداشی زین الدین   » کاوه زرگران   » مهراد عباد   » فرزین فردیس   » حسن فروزان فرد   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان فردیس و غرقی، یاریجانیان
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارشی از "مطالعه آسیب شناسی گاز طبیعی کشور و ارائه تجارب بین المللی" توسط جناب آقای سیدرضا میرنظامی، استاد دانشگاه صنعتی شریف
ارائه گزارش برنامه 1402 کشور توسط جناب آقای محمدقاسمی، رئیس مرکز پژوهشهای اتاق ایران و جناب آقای ابراهیم بهادرانی، مشاور عالی اتاق تهران و پرسش و پاسخ
غايبين جلسه:
» سید مهدی نیازی   » حسن احمدیان   » بابک افقهی   » محمد رضا انصاری   » علیرضا پیمان پاک   » محمد جواد حاجی حسین    » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » محمدحسن دیده ور   » محمد رضا زهره وندی   » علیرضا شاه میرزایی   » محسن شیراوند   » حمید رضا صالحی   » سید مجید صدری   » محمدرضا طلایی   » حسین فرهیدزاده   » محمد قربانی   » عباسعلي قصاعي   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نقیب   » افشین کلاهی   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» محمد امیرزاده   » محمد مهدی برادران خلخالی   » سید رضی حاجی آقامیری   » مهدی داداشی زین الدین   » علی رسولیان   » کاوه زرگران   » مهراد عباد   » احمدرضا فرشچیان   » حسن فروزان فرد   » رضا محتشمی پور   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان پدیدار و دیده ور
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
بحث و تبادل نظر فعالین اقتصادی با جناب آقای داود منظور، رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور
جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» سید مهدی نیازی   » کریم آرمات   » حسن احمدیان   » بابک افقهی   » محمد رضا انصاری   » محمد مهدی برادران خلخالی   » محمد رضا بهرامن   » محمدرضا بهزادیان   » علیرضا پیمان پاک   » شهاب جوانمردی   » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » علیرضا شاه میرزایی   » محسن شیراوند   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   » محمدرضا طلایی   » سجاد غرقی   » جعفر فرجی   » حسین فرهیدزاده   » محمد قربانی   » عباسعلي قصاعي   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نبوی   » افشین کلاهی   
متاخرین جلسه:
» سید محمد آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » مهدی داداشی زین الدین   » علی رسولیان   » حمید رضا صالحی   » حسن فروزان فرد   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان جوانمردی، پدیدار و کلاهی صمدی و بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
طرح موضوع نحوه جبران خدمت همکاران و رای گیری در این خصوص
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسی های اقتصادی اتاق
ارائه گزارش عملکرد موسسه آیتک، توسط جناب آقای تقی خانی و ارائه گزارش حسابرسی موسسه آیتک
ارائه گزارش عملکرد بیمارستان بازرگانان، توسط جناب آقای کلانتری و ارائه گزارش حسابرسی بیمارستان بازرگانان
غايبين جلسه:
» سید مهدی نیازی   » کریم آرمات   » بابک افقهی   » محمد مهدی برادران خلخالی   » محمد رضا بهرامن   » علیرضا پیمان پاک   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » مهدی داداشی زین الدین   » علی رسولیان   » کاوه زرگران   » علیرضا شاه میرزایی   » محسن شیراوند   » سید مجید صدری   » محمدرضا طلایی   » حسین فرهیدزاده   » حسن فروزان فرد   » محمد قربانی   » عباسعلي قصاعي   » رضا محتشمی پور   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نبوی   
متاخرین جلسه:
» مهدی صادقی   » افشین کلاهی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط سرکار خانم مستوفی و جناب آقایان فردیس و صالحی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه برنامه های فناوری و نوآوری وزارت صمت، توسط جناب آقای نیازی
ارائه گزارش حسابرس و بازرس قانونی اتاق درسال 1400 و انتخاب حسابرس و بازرس قانونی در سال 1401
6. ارائه گزارش جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق در خصوص حمایت از تشکلها در خرید دفتر کار و رای گیری ورائه گزارش تفریغ بودجه توسط جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق ورای گیری .
غايبين جلسه:
» کریم آرمات   » بابک افقهی   » محمد رضا انصاری   » محمدرضا بهزادیان   » علیرضا پیمان پاک   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » علیرضا شاه میرزایی   » احمد صادقیان   » حمید رضا صالحی   » سید مجید صدری   » محمدرضا طلایی   » عباس عسگرزاده   » سجاد غرقی   » احمدرضا فرشچیان   » حسین فرهیدزاده   » محمد قربانی   » امید گیلانپور   » رضا محتشمی پور   » محمد صادق مفتح   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» سید مهدی نیازی   » عطااله اشرفی اصفهانی   » محمد مهدی برادران خلخالی   » مهدی صادقی   » جعفر فرجی   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نبوی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان غرقی، یاریجانیان و زرگران
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق و ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
بحث و تبادل نظر فعالین اقتصادی با جناب آقای غضنفری، رئیس محترم صندوق توسعه ملی
ارائه گزارش جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق در خصوص حمایت از تشکلها در خرید دفتر کار و رای¬گیری
ارائه برنامه های فناوری و نوآوری وزارت صمت، توسط جناب آقای نیازی و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» کریم آرمات   » بابک افقهی   » رضا پدیدار   » علیرضا پیمان پاک   » عباس تابش   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » مجید حسینی نژاد   » محمدحسن دیده ور   » محمد رضا زهره وندی   » علیرضا شاه میرزایی   » عباس عسگرزاده   » اسماعیل قادری فر   » محمد قربانی   » امید گیلانپور   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمد صادق مفتح   » سیده فاطمه مقیمی   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نبوی   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» سید مهدی نیازی   » حسن احمدیان   » محمد مهدی برادران خلخالی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان بهزادیان، فروزان فرد و زرگران و بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق و ارائه گزارش عملکرد کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات، توسط جناب آقای لاهوتی
گزارش جناب آقای ملکی مدیر محترم امور تشکلها، به مناسبت روز ملی تشکلها
گزارش جناب آقای صالحی در خصوص وضعیت برق و نگاه به آینده و ارائه گزارشی از "بررسی چالش های صنعت برق و دلایل تحقق خاموشی ها" توسط سندیکای صنعت برق ایران و پرسش و پاسخ
ارائه گزارشی از اهم اقدامات اقتصادی دولت سیزدهم، توسط جناب آقای افقهی
غايبين جلسه:
» سید محمد اتابک   » محمد مهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » محمد جواد حاجی حسین    » علیرضا شاه میرزایی   » عباس عسگرزاده   » اسماعیل قادری فر   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   
متاخرین جلسه:
» سید مهدی نیازی   » مجید حسینی نژاد   » علی رسولیان   » احمدرضا فرشچیان   » حسن فروزان فرد   » محمد قربانی   » رضا محتشمی پور   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان انصاری، غرقی، عباد و بیان اخبارومسائل اقتصادی روزتوسط جناب آقای اتابک، نایب رئیس محترم اتاق
بحث و تبادل نظر فعالان اقتصادی، با حضور جناب آقای علیرضا پیمان پاک، رئیس محترم سازمان توسعه تجارت ایران، با ارائه گزارش جناب آقای لاهوتی،رئیس محترم کمیسیون تسهیل تجارت وتوسعه صادرات
ارائه گزارش جناب آقای عشقی در خصوص سند تحول دولت مردمی و نقش اتاق در آن
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسی های اقتصادی اتاق
گزارش جناب آقای صالحی در خصوص وضعیت برق و نگاه به آینده، ارائه گزارشی از "بررسی چالشهای صنعت برق و دلایل تحقق خاموشی ¬ها" توسط سندیکای صنعت برق ایران و پرسش و پاسخ
غايبين جلسه:
» سید مهدی نیازی   » بابک افقهی   » محمد امیرزاده   » محمد مهدی برادران خلخالی   » محمدرضا بهزادیان   » شهاب جوانمردی   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » مسعود خوانساری   » مهدی داداشی زین الدین   » علی رسولیان   » محمد رضا زهره وندی   » علیرضا شاه میرزایی   » احمد صادقیان   » محمدرضا طلایی   » عباس عسگرزاده   » فرزین فردیس   » احمدرضا فرشچیان   » اسماعیل قادری فر   » محمد قربانی   » عباسعلي قصاعي   » امید گیلانپور   » فریال مستوفی   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نقیب   
متاخرین جلسه:
» عباس تابش   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان دیده ور، نجفی منش و سرکار خانم حامدی فر
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارشی از ارتقای بهره وری آب در بخش کشاورزی توسط جناب آقای کشاورز و پرسش و پاسخ
ارائه گزارش جنابان آقایان فردیس، کلاهی و جوانمردی در خصوص اقتصاد دانش بنیان
سخنرانی جناب آقای علی خیرالدین، معاون محترم فناوری و نوآوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
غايبين جلسه:
» بابک افقهی   » محمد امیرزاده   » محمد مهدی برادران خلخالی   » علیرضا پیمان پاک   » محمد جواد حاجی حسین    » مجید حسینی نژاد   » کاوه زرگران   » محمد رضا زهره وندی   » علیرضا شاه میرزایی   » مهدی صادقی   » محمدرضا طلایی   » عباس عسگرزاده   » سجاد غرقی   » اسماعیل قادری فر   » محمد قربانی   » عباسعلي قصاعي   » امید گیلانپور   » رضا محتشمی پور   » فریال مستوفی   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمد صادق مفتح   
متاخرین جلسه:
» کریم آرمات   » علی رسولیان   » حمید رضا صالحی   » مهراد عباد   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان زرگران، فروزان فرد و یاریجانیان
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی و ارائه گزارش جناب آقای نجفی منش درخصوص موانع کسب و کار در حوزه وزارت امور اقتصاد و دارایی
بحث و تبادل نظر فعالان اقتصادی، با حضور جناب آقای محمدهادی سبحانیان، معاون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی
ارائه گزارشی از وضعیت مرغ و تخم مرغ، توسط جناب آقای طلاکش دبیرکل فدراسیون ملی طیور ایران
غايبين جلسه:
» سید مهدی نیازی   » سید محمد اتابک   » حسن احمدیان   » بابک افقهی   » محمد رضا بهرامن   » رضا پدیدار   » علیرضا پیمان پاک   » شهاب جوانمردی   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد جواد حاجی حسین    » علیرضا شاه میرزایی   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   » محمدرضا طلایی   » عباس عسگرزاده   » اسماعیل قادری فر   » امید گیلانپور   » رضا محتشمی پور   » فریال مستوفی   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» محمد مهدی برادران خلخالی   » هاله حامدی فر   » مهدی داداشی زین الدین   » علی رسولیان   » کاوه زرگران   » مهدی صادقی   » سجاد غرقی   » فرزین فردیس   » محمد قربانی   » علی نبوی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان امیرزاده، فروزانفرد و عباد
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق وارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارش مشکلات صنعت حمل و نقل ایران، توسط سرکار خانم مقیمی
ارائه گزارشی در خصوص تاب آوری صنایع کشور، توسط جناب آقای اتابک و تبادل نظر
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون صنعت معدن، توسط جناب آقای نقیب
غايبين جلسه:
» علیرضا پیمان پاک   » عباس تابش   » مجید حسینی نژاد   » سید مجید صدری   » عباس عسگرزاده   » اسماعیل قادری فر   » عباسعلي قصاعي   » محمد لاهوتی   » محمد صادق مفتح   » علاء میرمحمد صادقی   
متاخرین جلسه:
» محمد مهدی برادران خلخالی   » هاله حامدی فر   » مهدی داداشی زین الدین   » ناصر ریاحی   » علیرضا شاه میرزایی   » احمد صادقیان   » فرزین فردیس   » رضا محتشمی پور   » علی رضا کلاهی صمدی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان بهزادیان، فنایی و زرگران
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
رونمایی از طراحی جدید وب سایت اتاق تهران، توسط مدیر محترم فناوری اطلاعات اتاق
ارائه بودجه سال 1401 و گزارش عملکرد سال 1400 اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق و رای گیری
جایگاه اتاق و مسئولیت اجتماعی، معرفی کمپین «ب تو ای دوست» و ارائه گزارش و تبادل نظر و در ادامه ارائه گزارشی از تهیه سالنامه آماری کسب و کار و بازارها توسط جناب آقای مروی و رونمایی از سالنامه مذکور
غايبين جلسه:
» هاله حامدی فر   » مسعود حجاریان کاشانی   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » اردشیر سعدمحمدی   » محمدرضا طلایی   » بهمن عبداللهی   » عباس عسگرزاده   » حمیدرضا فرتوک زاده   » احمد فیاض بخش   » اسماعیل قادری فر   » عباس قبادی   » محمد قربانی   » امید گیلانپور   » فریال مستوفی   » محمد صادق مفتح   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   
متاخرین جلسه:
» محمد رضا بهرامن   » علی تقوی فر   » شهاب جوانمردی   » سید رضی حاجی آقامیری   » محمد رضا زهره وندی   » سید مجید صدری   » فرزین فردیس   » حسن فروزان فرد   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمدرضا نجفی منش   » افشین کلاهی   » علی رضا کلاهی صمدی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان حسن پوراشکذری، دیده ور و کلاهی صمدی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون اقتصاد سلامت، توسط جناب آقای نجفی عرب
ارائه گزارش چالش های صنعت ICT، پیامدها و بحران‌ها، توسط جناب آقای جوانمردی، نایب رئیس کمیسیون اقتصادنوآوری و تحول دیجیتال و در آخر جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» سید محمد اتابک   » حسین حاجیان برزی   » هاله حامدی فر   » حمید زادبوم   » محمد رضا زهره وندی   » اردشیر سعدمحمدی   » احمد صادقیان   » بهمن عبداللهی   » عباس عسگرزاده   » حسین علایی کرهرودی   » احمد فیاض بخش   » اسماعیل قادری فر   » عباس قبادی   » محمد قربانی   » محمد صادق مفتح   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان فردیس، نقیب و یاریجانیان
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق و همچنین ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت بررسی های اقتصادی اتاق
طرح موضوع خرید ساختمان جهت مرکز آموزش اتاق تهران، توسط دکتر تقی خانی
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون بهبود محیط کسب و کار و رفع موانع تولید، توسط جناب آقای نجفی منش
بحث و تبادل نظر فعالان اقتصادی، با حضور جناب آقای بروجردی رئیس محترم انجمن دوستی ایران و چین، در خصوص اهمیت تعاملات سیاسی اقتصادی ایران با کشور چین در ادامه ارائه گزارش فعالیت و برنامه های مدرسه کسب و کار (تکاپو)، توسط جناب آقای زواشکیانی
غايبين جلسه:
» حسین حاجیان برزی   » مسعود حجاریان کاشانی   » حمید زادبوم   » اردشیر سعدمحمدی   » بهمن عبداللهی   » عباس عسگرزاده   » حسین علایی کرهرودی   » حمیدرضا فرتوک زاده   » احمد فیاض بخش   » اسماعیل قادری فر   » عباس قبادی   » محمد قربانی   » امید گیلانپور   » محمد صادق مفتح   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   
متاخرین جلسه:
» محمدرضا بهزادیان   » فریدون وردی نژاد   » افشین کلاهی   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط سرکار خانم حامدی فر و جناب آقای زرگران
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق و همچنین ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارشی از اخذ کرسی در کمیسیون حقوق تجارت بین الملل سازمان ملل متحد (آنسیترال) و نیز کارگروه ویژه شمول معلولیت در داوری بین المللیICC ، توسط جناب آقای حلاج، معاون محترم اموربین الملل اتاق تهران
بررسی بودجه سال 1401 کل کشور، با ارائه گزارش جناب آقای بهادرانی و تبادل نظر
بحث و تبادل نظر فعالان اقتصادی، با حضور جناب آقای سبحانیان، معاون محترم امور اقتصادی، وزارت امور اقتصادی و دارایی
غايبين جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا بهرامن   » سید رضی حاجی آقامیری   » مسعود حجاریان کاشانی   » غلامرضا حسن پور اشکذری   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » اردشیر سعدمحمدی   » مهدی صادقی   » احمد صادقیان   » محمدرضا طلایی   » بهمن عبداللهی   » عباس عسگرزاده   » حسین علایی کرهرودی   » مهدی فنایی   » احمد فیاض بخش   » اسماعیل قادری فر   » عباس قبادی   » محمد قربانی   » عباسعلي قصاعي   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمد صادق مفتح   » سیده فاطمه مقیمی   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   
متاخرین جلسه:
» محمد امیرزاده   » محمدرضا بهزادیان   » شهاب جوانمردی   » حسین حاجیان برزی   » محمد رضا زهره وندی   » سید مجید صدری   » سجاد غرقی   » حمیدرضا فرتوک زاده   » احمدرضا فرشچیان   » حسن فروزان فرد   » امید گیلانپور   » علی نقیب   » فریدون وردی نژاد   » علی رضا کلاهی صمدی   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط جناب آقایان غرقی و دیده ور
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق و در ادامه ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارش عملکرد کمیسیون بازار پول و سرمایه و مرکز جذب خدمات سرمایه گذاری، توسط سرکار خانم مستوفی
ارائه گزارشی از یارانه انرژی در ایران و جهان در فاصله سالهای ۲۰۱۰ الی۲۰۲۰ توسط جناب آقای پدیدار رئیس محترم کمیسیون انرژی و محیط زیست و پرسش و پاسخ
ارائه گزارش طرح پژوهشی "ارزیابی آثار بیماری کووید 19 بر اقتصاد کشور در میان مدت و سیاستها و ابزارهای مقابله با آنها"، توسط جناب آقای دکتر مروتی، استادیار اقتصاد دانشگاه خاتم
غايبين جلسه:
» محمد رضا انصاری   » سید رضی حاجی آقامیری   » هاله حامدی فر   » مسعود حجاریان کاشانی   » غلامرضا حسن پور اشکذری   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » اردشیر سعدمحمدی   » سید مجید صدری   » بهمن عبداللهی   » عباس عسگرزاده   » حمیدرضا فرتوک زاده   » فرزین فردیس   » احمد فیاض بخش   » اسماعیل قادری فر   » عباس قبادی   » محمد قربانی   » امید گیلانپور   » مهدی معصومی اصفهانی   » محمد صادق مفتح   » سیده فاطمه مقیمی   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   » محمود نجفی عرب   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا زهره وندی   » مهدی صادقی   » حمید رضا صالحی   » مهراد عباد   » حسن فروزان فرد   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان مهراد عباد، حمیدرضا صالحی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق و در ادامه ارائه گزارش عملکرد مرکز داوری اتاق تهران، توسط جناب آقای حمیدرضا علومی
ارائه گزارشی در مورد تنقیح قوانین اتاقهای بازرگانی توسط جناب آقای مهدی مهدی‌زاده، معاون تدوین، تنقیح و انتشار قوانین ومقررات معاونت حقوقی ریاست جمهور و پرسش و پاسخ
ارائه گزارش کسب و کارها و سرمایه های انسانی، چالش ها و راهکارهای پیشنهادی، توسط جناب آقای جوانمردی و همچنین ارائه گزارش سیاست گذاری صنعتی و صنعتی سازی، توسط جناب آقای فرتوک زاده
غايبين جلسه:
» محمد رضا بهرامن   » محمدرضا بهزادیان   » سید رضی حاجی آقامیری   » مسعود حجاریان کاشانی   » غلامرضا حسن پور اشکذری   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » اردشیر سعدمحمدی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » سید مجید صدری   » محمدرضا طلایی   » محمد علی طهماسبی   » حسین علایی کرهرودی   » فرزین فردیس   » مهدی فنایی   » احمد فیاض بخش   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » محمد صادق مفتح   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   » عباس کشاورز   » هرویک یاریجانیان    
متاخرین جلسه:
» محمد رضا انصاری   » علی تقوی فر   » هاله حامدی فر   » مهدی صادقی   » بهمن عبداللهی   » حمیدرضا فرتوک زاده   » حسن فروزان فرد   » علاء میرمحمد صادقی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان دیده ور، آرگون و فردیس
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارش نتایج ارزیابی اتاق تهران در طرح ترازسنجی اتاقهای استانی کشور، توسط سرکار خانم میرهاشمی
گزارش انجمن دیاران با موضوع "بهبود زیست روزمره و ارتقای کسب و کار پناهندگان و مهاجران در ایران" در راستای مسئولیت های اجتماعی اتاق
تبادل و اظهارنظر فعالان اقتصادی با حضور جناب آقای شریعتی، رئیس محترم سازمان ملی استاندارد
غايبين جلسه:
» غلامرضا حسن پور اشکذری   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » اردشیر سعدمحمدی   » محمد علی طهماسبی   » بهمن عبداللهی   » حسین علایی کرهرودی   » احمد فیاض بخش   » عباس قبادی   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » محمد صادق مفتح   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » عباس کشاورز   
متاخرین جلسه:
» سید محمد اتابک   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان امیرزاده، حسینی نژاد و عباد
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری، ریاست محترم اتاق و ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاون محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارش تفریع بودجه سال 1399، توسط جناب آقای عشقی و رای گیری و گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی، و رای گیری در مورد انتخاب بازرس برای سال 1400
ارائه گزارش "انتظارات فعالان بخش خصوصی از دولت سیزدهم"، توسط جناب آقای عشقی
ارائه گزارش "تناقض های ساختاری صنعت برق ایران"، توسط جناب آقای فاضلی، عضو محترم هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی
غايبين جلسه:
» حسین حاجیان برزی   » اردشیر سعدمحمدی   » محمد علی طهماسبی   » بهمن عبداللهی   » حسین علایی کرهرودی   » عباس قبادی   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » محمد صادق مفتح   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » عباس کشاورز   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» علی تقوی فر   » مهدی صادقی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان فروزان فرد، لاهوتی و غرقی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق و در ادامه پخش کلیپی از عملکرد پنجره واحد کسب و کار اتاق تهران و ارائه گزارشی از پنجره واحد و عضویت اتاق تهران، توسط سرکار خانم رضایی، معاون محترم توسعه عضویت
تبادل و اظهارنظر فعالان اقتصادی با حضور جناب آقای دهقان دهنوی، رئیس محترم سازمان بورس واوراق بهادار
انتظارات فعالان بخش خصوصی از رئیس جمهور آینده و ارائه گزارشی درخصوص اسناد تجاری دیجیتال، توسط جناب آقای فردیس
غايبين جلسه:
» سید رضی حاجی آقامیری   » مسعود حجاریان کاشانی   » اردشیر سعدمحمدی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » بهمن عبداللهی   » حسین علایی کرهرودی   » احمد فیاض بخش   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » محمد صادق مفتح   » سعید ممبینی   » مهدی میراشرفی   » عباس کشاورز   
متاخرین جلسه:
» شهاب جوانمردی   » مجید حسینی نژاد   » محمد رضا زهره وندی   » سید مجید صدری   » علاء میرمحمد صادقی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقای حسن پور اشکذری
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
بحث و تبادل نظر در خصوص سند تنظیمی وزارت صمت، با موضوع تحقق شعار سال،"تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها، با گزارش جناب آقای زرندی
ارائه گزارشی از بحث رسوب کالا در گمرکات، توسط جناب آقای میراشرفی و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» حسین حاجیان برزی   » مسعود حجاریان کاشانی   » اردشیر سعدمحمدی   » مهدی صادقی   » بهمن عبداللهی   » حسین علایی کرهرودی   » احمد فیاض بخش   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » احمد علي كيخا   » محمد صادق مفتح   » سعید ممبینی   » علی نقیب   
متاخرین جلسه:
» مجید حسینی نژاد   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   » مهدی میراشرفی   » فریدون وردی نژاد   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان حسینی نژاد و انصاری
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق و طرح موضوع انتخاب دو نفر از اعضای هیات نمایندگان جهت حضور در کمیته سازش اتاق ایران
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
گزارش جناب آقای زواشکیانی از مدرسه کسب و کار اتاق تهران
ارائه گزارش «طرح بنای اقتصادی ایران، خواسته ها از دولت آینده» توسط جناب آقای مروی و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» حسین حاجیان برزی   » اردشیر سعدمحمدی   » بهمن عبداللهی   » حسین علایی کرهرودی   » عباس قبادی   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » محمد صادق مفتح   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   
متاخرین جلسه:
» محمد امیرزاده   » غلامرضا حسن پور اشکذری   » عباسعلي قصاعي   » سعید ممبینی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان دیده ور، فردیس و عباد
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه بودجه سال 1400 اتاق تهران، توسط جناب آقای عشقی، دبیرکل محترم اتاق و رای گیری
تبیین اصلاحات ماده ۷ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی بر بهبود محیط کسب و کار، توسط جناب آقای علی فیروزی، رئیس محترم مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی
غايبين جلسه:
» داریوش اسماعیلی   » محمد امیرزاده   » محمد رضا انصاری   » افروز بهرامی   » امیر بیات   » مجید حسینی نژاد   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » سید مجید صدری   » محمد علی طهماسبی   » خداداد غریب‌پور   » عباس قبادی   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » محسن مهرعلیزاده   » مهدی میراشرفی   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» جعفر سرقینی   » مهدی صادقی   » احمد صادقیان   » مجتبی صفایی   » عباسعلي قصاعي   » علاء میرمحمد صادقی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان نجفی منش، آرگون و طلایی
ارائه گزارشی از فرآیند انتخاب صادرکنندگان نمونه استان تهران و ابلاغیه 177 معاون محترم رئیس محترم جمهور، توسط جناب آقای لاهوتی
ارائه گزارش طرح بانکداری بدون ربا، توسط جناب آقای نیلی
ارائه گزارش در خصوص مصوبه جدید دولت در مورد ساده سازی مراحل شروع کسب و کار، توسط جناب آقای عشقی
تبادل و اظهار نظر فعالان اقتصادی با حضور جناب آقای شهیدزاده، رئیس محترم صندوق توسعه ملی
غايبين جلسه:
» داریوش اسماعیلی   » محمد امیرزاده   » افروز بهرامی   » امیر بیات   » مجید حسینی نژاد   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » مهدی صادقی   » خداداد غریب‌پور   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » مهدی میراشرفی   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» مجتبی صفایی   » عباس قبادی   » محسن مهرعلیزاده   » علاء میرمحمد صادقی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط سرکارخانم حامدی فر و جنابان آقایان طلایی،کلاهی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه گزارشی از تحولات سیاسی اقتصادی بعد از انتقال قدرت در آمریکا به رئیس جمهور جدید، توسط جناب آقای آصفی و تبادل نظر
بررسی توافق نامه تجارت ترجیحی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا، با ارائه جناب آقای زادبوم،رئیس محترم سازمان توسعه تجارت ایران و تبادل نظر
ارائه گزارشی ازقیمت گذاری وطرح توسعه و تولید زنجیره فولاد،توسط جناب آقای خلیفه سلطان، دبیرمحترم انجمن تولیدکنندگان فولادو و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» سید محمد اتابک   » داریوش اسماعیلی   » افروز بهرامی   » امیر بیات   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » مجتبی صفایی   » خداداد غریب‌پور   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » مهدی میراشرفی   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» مجید حسینی نژاد   » جعفر سرقینی   » مهدی صادقی   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » محسن مهرعلیزاده   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نقیب   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقای فرزین فردیس
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط سرکار خانم خزاعی، معاون محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارش"شناسایی زیرمجموعه های کلیدی بخش های اقتصاد ایران به روش میک مک"، رئیس محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه
بررسی بودجه سال 1399 کل کشور، با ارائه گزارش جنابان آقایان بهادرانی و مروی
غايبين جلسه:
» داریوش اسماعیلی   » افروز بهرامی   » امیر بیات   » علی تقوی فر   » مجید حسینی نژاد   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » مهدی صادقی   » حمید رضا صالحی   » مجتبی صفایی   » خداداد غریب‌پور   » محمدرضا فیاض   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نقیب   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا زهره وندی   » جعفر سرقینی   » عباس قبادی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقای سجاد غرقی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارشی پیرامون"مصوبه بسته جدید ارزی"، توسط جناب آقای صادقی نیارکی و پرسش و پاسخ
ارائه گزارش در مورد خرید ملک جهت راه اندازی باشگاه اعضای اتاق و رای گیری در این خصوص و ارائه گزارشی پیرامون "یک راه یک کمربند"،توسط جناب آقای رئیس نژاد و پرسش و پاسخ
غايبين جلسه:
» داریوش اسماعیلی   » امیر بیات   » حمید زادبوم   » سعید زرندی   » مجتبی صفایی   » خداداد غریب‌پور   » محمدرضا فیاض   » عباس قبادی   » احمد علي كيخا   » امید گیلانپور   » سیده فاطمه مقیمی   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » هاله حامدی فر   » کاوه زرگران   » جعفر سرقینی   » حمید رضا صالحی   » محمد علی طهماسبی   » احمدرضا فرشچیان   » عباسعلي قصاعي   » صادق نجفی   » علی نقیب   » افشین کلاهی   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان دیده ور، فروزانفرد، زرگران
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق و قدردانی و تشکر از 5 تن اعضای دولتی فعال و منتخب هیات نمایندگان اتاق تهران
گزارش جناب آقای لاهوتی در مورد پیگیری موضوع کارت بازرگانی
ارائه گزارش"10 مگاترند آینده تغییرات فناوری و تصویر آن بر اقتصاد ایران"، توسط جناب آقای کلاهی صمدی
سخنرانی جناب آقای دکتر محمدعلی دهقان دهنوی، معاون محترم اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی در مورد تفاهم نامه فی ما بین و امضاء آن
غايبين جلسه:
» داریوش اسماعیلی   » رضا پدیدار   » سید رضی حاجی آقامیری   » جعفر سرقینی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » احمد صادقیان   » سجاد غرقی   » عباسعلي قصاعي   » احمد علي كيخا   » فریال مستوفی   » مهدی معصومی اصفهانی   » سیده فاطمه مقیمی   » عباس کشاورز   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» امیر بیات   » هاله حامدی فر   » مهدی صادقی   » حمید رضا صالحی   » سید مجید صدری   » مجتبی صفایی   » امید گیلانپور   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » محمدرضا نجفی منش   » افشین کلاهی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط جناب آقایان جوانمردی، فرشچیان
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
سخنرانی جناب آقای قالیباف اصل، رئیس محترم سازمان بورس و اوراق بهادار و بحث و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» جعفر سرقینی   » مجتبی صفایی   » محمد علی طهماسبی   » عباس قبادی   » احمد علي كيخا   » محسن مهرعلیزاده   » مهدی میراشرفی   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» داریوش اسماعیلی   » محمدرضا نجفی منش   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان عباد، لاهوتی و فنایی
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه گزارش عملکرد سال 1398 اتاق تهران و تفریغ بودجه، توسط جناب آقای عشقی
ارائه گزارش حسابرس و تفریغ بودجه و رای گیری
سخنرانی جناب آقای ابوالفضل علمایی فر، رئیس محترم اداره چین وزارت امور خارجه و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» افروز بهرامی   » سید رضی حاجی آقامیری   » شاهرخ شجری   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » مهدی شریفی نیک نفس   » مهدی صادقی   » احمد صادقیان   » محمد حسن صبوری دیلمی   » سید مجید صدری   » خداداد غریب‌پور   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » امید گیلانپور   » محسن مهرعلیزاده   » محمدرضا کلامی   
متاخرین جلسه:
» امیر بیات   » حمید زادبوم   » محمد علی طهماسبی   » محمدرضا نجفی منش   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جناب آقایان فنایی، دیده ور و فردیس
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه گزارشی از بیمارستان بازرگانان و برنامه های توسعه ای آن، توسط جناب آقایان رامندی و ایراوانی
ارائه گزارش عملکرد سال 1398 اتاق تهران و تفریغ بودجه، توسط جناب آقای عشقی
سخنرانی جناب آقای فرهاد دژپسند، وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی و بحث و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» عبدالمهدی بخشنده   » محمد رضا بهرامن   » رضا پدیدار   » علی اکبر رضایی   » کاوه زرگران   » محمد رضا زهره وندی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » حسین شیرزاد   » سید مجید صدری   » مجتبی صفایی   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » محسن مهرعلیزاده   » علاء میرمحمد صادقی   » صادق نجفی   » یعقوب کارگرزاده   » مهدی کاظم نژاد   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » شهاب جوانمردی   » سید رضی حاجی آقامیری   » هاله حامدی فر   » حسن فروزان فرد   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارشی از موانع و مشکلات پیش روی صنعت تخم مرغ کشور، توسط جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی
بحث و بررسی در خصوص اقدامات ممکن، جهت کاهش آسیب اقتصادی ناشی از شیوع ویروس
گزارشی از مدرسه کسب و کار توسط جناب آقای بانکی
غايبين جلسه:
» علی تقوی فر   » سید رضی حاجی آقامیری   » علی اکبر رضایی   » حسن رکنی   » ناصر ریاحی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » مهدی شریفی نیک نفس   » حسین شیرزاد   » سید مجید صدری   » مجتبی صفایی   » عباس قبادی   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » صادق نجفی   » یعقوب کارگرزاده   » مهدی کاظم نژاد   
متاخرین جلسه:
» مجید حسینی نژاد   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » حمید رضا صالحی   » مهراد عباد   » عباسعلي قصاعي   » افشین کلاهی   » علی رضا کلاهی صمدی   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه توضیحات درخصوص سی چالش اساسی فعالان اقتصادی در مواجه با گمرک، توسط جناب آقای مهدی میراشرفی، رئیس کل محترم گمرک جمهوری اسلامی ایران و بحث و تبادل¬نظر
ارائه بودجه سال 1399 اتاق تهران، توسط جناب آقای بهمن عشقی و رای گیری
ارائه گزارشی از موانع و مشکلات پیش روی صنعت تخم مرغ کشور، توسط جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی
ارائه گزارش"شناسایی زیرمجموعه های کلیدی بخش های اقتصاد ایران به روش میک مک"، توسط سرکار خانم مستوفی، رئیس محترم کمیسیون بازار پول و سرمایه
غايبين جلسه:
» محمد رضا انصاری   » افروز بهرامی   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » سعید زرندی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » مهدی شریفی نیک نفس   » مجتبی صفایی   » فرشاد مقیمی   » محسن مهرعلیزاده   » صادق نجفی   » یعقوب کارگرزاده   » مهدی کاظم نژاد   
متاخرین جلسه:
» محمد امیرزاده   » عبدالمهدی بخشنده   » هاله حامدی فر   » جعفر سرقینی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » حسین شیرزاد   » حمید رضا صالحی   » سید مجید صدری   » مهراد عباد   » سجاد غرقی   » عباس قبادی   » علاء میرمحمد صادقی   » افشین کلاهی   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
ارائه گزارشی از وضعیت ایران در گزارش سهولت کسب‌وکار سال 2020 میلادی، توسط جناب آقای فیروزی رئیس مرکز ملی مطالعات پایش و بهبود محیط کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی
ارائه گزارشی از موانع و مشکلات پیش روی صنعت تخم مرغ کشور، توسط جناب آقای مهدی معصومی اصفهانی
سخنرانی جناب آقای غلامرضا سلیمانی، رئیس کل محترم بیمه مرکزی و بحث و تبادل نظر
غايبين جلسه:
» افروز بهرامی   » سید رضی حاجی آقامیری   » علی اکبر رضایی   » محمد رضا زهره وندی   » جعفر سرقینی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » فرشاد مقیمی   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » یعقوب کارگرزاده   
متاخرین جلسه:
» محمد رضا انصاری   » شهاب جوانمردی   » هاله حامدی فر   » مجید حسینی نژاد   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » مهدی شریفی نیک نفس   » حسین شیرزاد   » مهدی صادقی   » سید مجید صدری   » مجتبی صفایی   » عباس قبادی   » علاء میرمحمد صادقی   » صادق نجفی   » علی رضا کلاهی صمدی   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط جنابان آقایان محمد لاهوتی و علی نقیب
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
بررسی بودجه سال 1399 کل کشور، با ارائه جناب آقای ابراهیم بهادرانی
سخنرانی جناب آقای پیروز حناچی، شهردار محترم تهران و بحث و تبادلنظر
غايبين جلسه:
» عبدالمهدی بخشنده   » افروز بهرامی   » شهاب جوانمردی   » علی اکبر رضایی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » حسین شیرزاد   » سید مجید صدری   » مجتبی صفایی   » محمدرضا طلایی   » مهدی فنایی   » فرشاد مقیمی   » علی اکبر مهرفرد   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   » یعقوب کارگرزاده   
متاخرین جلسه:
» سید محمد اتابک   » سید رضی حاجی آقامیری   » حسن رکنی   » حمید زادبوم   » سعید زرندی   » جعفر سرقینی   » مهدی صادقی   » سجاد غرقی   » فرزین فردیس   » عباس قبادی   

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای مسعود خوانساری، ریاست محترم اتاق
بررسی موضوع مشارکت اتاق تهران در برگزاری جشنواره سینما حقیقت
ارائه گزارش زنجیره ارزش مس در صنعت سیم و کابل توسط جناب آقای علیرضا کلاهی صمدی
ارائه گزارشی از اجرای قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و ارائه نظرات
ارائه گزارش کمیسیون تسهیل کسب و کار و گزارش نماگر شروع کسب‌وکار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و ارائه راهکارهای بهبود آن، توسط جناب آقای محمدرضا نجفی منش
غايبين جلسه:
» عباس آرگون   » عبدالمهدی بخشنده   » رضا پدیدار   » مجید حسینی نژاد   » حمید زادبوم   » جعفر سرقینی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   » مهراد عباد   » عباس قبادی   » محمد لاهوتی   » فریال مستوفی   » فرشاد مقیمی   » محسن مهرعلیزاده   » یعقوب کارگرزاده   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا انصاری   » حسن رکنی   » کاوه زرگران   » حسین شیرزاد   » سجاد غرقی   » حسن فروزان فرد   » علی اکبر مهرفرد   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان حسن فروزان فرد و سرکار خانم هاله حامدی فر
ارائه شاخص های مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
سخنرانی جناب آقای محمود حجتی، وزیر محترم کشاورزی و ارائه نظرات
ارائه گزارش نماگر شروع کسب‌وکار شاخص سهولت انجام کسب‌وکار بانک جهانی و ارائه راهکارهای بهبود آن، توسط جناب آقای محمدرضا نجفی منش
غايبين جلسه:
» محمد رضا بهرامن   » افروز بهرامی   » مجید حسینی نژاد   » محمدحسن دیده ور   » علی اکبر رضایی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » مهدی شریفی نیک نفس   » حمید رضا صالحی   » مجتبی صفایی   » فرزین فردیس   » عباس قبادی   » عباسعلي قصاعي   » فرشاد مقیمی   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» سعید زرندی   » مهدی صادقی   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   

دستور جلسه:
پخش کلیپی به منظور گرامیداشت مرحوم عسگراولادی
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط سرکار خانم فریال مستوفی و جنابان آقایان محمد لاهوتی و حمیدرضا صالحی
پخش کلیپی از برگزیده سخنان رهبر معظم انقلاب در دیدار با اعضاء محترم هیات دولت در سالهای1398،1397
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری، ریاست محترم اتاق
گزارش حسابرسی سال 97 و انتخاب بازرس و حسابرس سال 1398 -- ارائه گزارش تفریغ بودجه سال 1397، توسط جناب آقای عشقی
غايبين جلسه:
» محمد رضا انصاری   » شهاب جوانمردی   » مجید حسینی نژاد   » حسن رکنی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » حمید رضا صالحی   » سجاد غرقی   » عباس قبادی   » فرشاد مقیمی   » مهدی میراشرفی   » علاء میرمحمد صادقی   » علی نقیب   » یعقوب کارگرزاده   
متاخرین جلسه:
» عبدالمهدی بخشنده   » محمدحسن دیده ور   » جعفر سرقینی   » حسین شیرزاد   » سید مجید صدری   » صادق نجفی   

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط جنابان آقایان محمدرضا نجفی منش، فرزین فردیس و شهاب جوانمردی
پخش کلیپ کوتاهی به مناسبت بزرگداشت مرحوم اصغر قندچی، کارآفرین نمونه، موسس شرکت ایران کاوه و پدر صنعت کامیون سازی ایران و دارنده لوح و نشان امین الضرب
ارائه مدلی از موضوع مسئولیت های اجتماعی، توسط جناب آقای نبی (خیر کارآفرین(
ارائه و رای گیری در مورد بیانیه اتاق تهران، در خصوص "استخراج رمز ارزها
غايبين جلسه:
» محمد امیرزاده   » محمد رضا بهرامن   » هاله حامدی فر   » حسن رکنی   » احمد صادقیان   » سید مجید صدری   » مجتبی صفایی   » عباس قبادی   » مهدی میراشرفی   » یعقوب کارگرزاده   
متاخرین جلسه:
» افروز بهرامی   » سعید زرندی   » جعفر سرقینی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » مهدی شریفی نیک نفس   » حسین شیرزاد   » محمدرضا فیاض   » فرشاد مقیمی   » علی اکبر مهرفرد   » صادق نجفی   » علی نقیب   

دستور جلسه:
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان مهراد عباد، احمدرضا فرشچیان و محمدحسین دیده ور
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری، ریاست محترم اتاق
ارائه شاخصهای مهم اقتصادی ماهیانه، توسط معاونت محترم بررسیهای اقتصادی اتاق
امضا تفاهمنامه فی مابین اتاق بارگانی تهران و بانک صادرات، با حضور جناب آقای صیدی، مدیرعامل محترم بانک صادرات ایران
ارائه دیدگاه ها و نظرات بخش خصوصی در خصوص موضوعات اقتصادی همراه با ارائه راهکار، با حضور جناب آقای ستاری معاون محترم علمی و فناوری رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد ملی نخبگان
غايبين جلسه:
» جعفر سرقینی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » عباس قبادی   » مهدی میراشرفی   » یعقوب کارگرزاده   » علی رضا کلاهی صمدی   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد امیرزاده   » افروز بهرامی   » سید رضی حاجی آقامیری   » کاوه زرگران   » حسین شیرزاد   » سجاد غرقی   » فرشاد مقیمی   » محسن مهرعلیزاده   » صادق نجفی   » هرویک یاریجانیان    

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه دیدگاهها و نظرات، توسط جناب آقای نقیب و حسینی نژاد
آشنایی با برنامه ها و الویتهای کاری کمیسیونها توسط هر یک از روسای کمیسیونها و ارائه نظرات در این خصوص
حضور هیات رئیسه محترم اتاق ایران و تبادل نظر درخصوص برنامه های آتی
جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» محمد امیرزاده   » عبدالمهدی بخشنده   » افروز بهرامی   » کاوه زرگران   » سعید زرندی   » جعفر سرقینی   » سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » حسین شیرزاد   » مجتبی صفایی   » محمدرضا فیاض   » عباس قبادی   » فرشاد مقیمی   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   » محمود نجفی عرب   » یعقوب کارگرزاده   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » محمد رضا انصاری   » شهاب جوانمردی   » سید رضی حاجی آقامیری   » مجید حسینی نژاد   » مهدی شریفی نیک نفس   » حمید رضا صالحی   » فرزین فردیس   » حسن فروزان فرد   » مهدی فنایی   » عباسعلي قصاعي   » سیده فاطمه مقیمی   » علی نقیب   » علی رضا کلاهی صمدی   

دستور جلسه:
بيان اخبار و مسائل اقتصادی روز توسط جناب آقای خوانساری
ارائه دیدگاه ها و نظرات، توسط جنابان آقایان مهرعلیزاده، لاهوتی و امیرزاده
بررسی آیین نامه کمیسیونهای مشورتی اتاق و عناوین کمیسیونها و رای گیری در خصوص آن
آشنایی با واحدها و خدمات اتاق با ارائه دبیرکل، معاونین و مدیران
جمع بندي مطالب و مسايل مطروحه
غايبين جلسه:
» ناصر ریاحی   » عباس قبادی   » علی اکبر مهرفرد   » مهدی میراشرفی   » یعقوب کارگرزاده   » علی رضا کلاهی صمدی   » هرویک یاریجانیان    
متاخرین جلسه:
» عباس آرگون   » محمد امیرزاده   » هاله حامدی فر   » کاوه زرگران   » محمد رضا زهره وندی   » سیدمحمدحسین شریعتمدار   » سید مجید صدری   » فریال مستوفی   » علاء میرمحمد صادقی   » صادق نجفی   

دستور جلسه:
خوش آمدگوئی توسط هیات رئیسه فعلی اتاق به اعضای هیات نمایندگان جدید
برگزاری انتخاب هیات رئیسه اتاق
جمع بندی و اعلام خاتمه
غايبين جلسه:
» سیدضیاء الدین شجاعی برهان   » عباسعلي قصاعي   » محسن مهرعلیزاده   » علی اکبر مهرفرد   
متاخرین جلسه:
» حسن احمدیان   » سید رضی حاجی آقامیری   » هاله حامدی فر   » محمدحسن دیده ور   » حسن رکنی   » کاوه زرگران   » جعفر سرقینی   » حمید رضا صالحی   » حسن فروزان فرد   » عباس قبادی   » مهدی میراشرفی   » صادق نجفی   » یعقوب کارگرزاده   » هرویک یاریجانیان