اعزام هیات تجاری اتاق بجنورد به کشور عراق

1401/04/07

اعزام هیات تجاری به کشور عراق توسط اتاق بازرگانی بجنورد 

زمان : 28 تیرماه الی 2 مرداد ماه 1401

شهرهای نجف و دیوانیه

برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 05832728237 امور بین الملل اتاق بازرگانی بجنورد تماس بگیرید.

 

...