سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی و دارویی

1401/05/12

سومین نمایشگاه بین المللی تجهیزات پزشکی آزمایشگاهی دندانپزشکی و دارویی

مکان : بغداد

زمان : 10 الی 13 شهریورماه 1401

آدرس سایت :  www.zinonic.com

تلفن تماس : 71057165

...