برگزاری تک پودمان آموزشی مدیریت تجارت محصولات کشاورزی

1401/05/29

مشارکت و برنامه ریزی در برگزاری تک پودمان آموزشی مدیریت تجارت محصولات کشاورزی توسط مرکز آموزش و ترویج کشاورزی مرکز آموزش عالی امام خمینی ره

 

تلفن تماس : 36700626

سایت : www.ihec.areeo.ac.ir

لینک پوستر رویداد:

https://www.tccim.ir/Images/Docs/fl_1554- 2.pdf

 

 

 

 

...