تاسیس کمیته مشترک بازرگانی ایران و تونس

1401/07/09

 

فعالان و علاقمندان که کارت عضویت و یا کارت بازرگانی معتبر دارند می توانند برای حضور در این کمیته مشترک با شماره تلفن 85732388 تماس حاصل فرمایید.

...