اعزام هیات به روسیه اتاق مشترک ایران و روسیه

1401/09/09

اعزام هیات به روسیه اتاق مشترک ایران و روسیه به ریاست رئیس اتاق بازرگانی ایران 

زمان : 27 آذرماه الی 1 دیماه 1401 به مدت چهار روز

مکان : شهر مسکو 

تلفن تماس : 88848010

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید : 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_11603.pdf

...