کلاهبرداری از اتباع ایرانی و پرداخت دلارهای جعلی به آنها

1401/09/19

به پیوست نامه معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه با موضوع کلاهبرداری از اتباع ایرانی و پرداخت دلارهای جعلی به آنها برای آگاهی فعالان تجاری قابل مشاهده است.

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_12002.pdf

...