نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در مرکز استان فارس

1401/11/02

نوزدهمین نمایشگاه تخصصی فرش دستباف در مرکز استان فارس

زمان : 24 الی 28 بهمن ماه 1401

مکان : مرکز نمایشگاه های بین المللی استان فارس

 

سایت : toseeevent.ir

 

تلفن تماس : 09175679283

 

 

...