نمایشگاه پزشکی و سلامت عراق - نجف شرکت برساز رویداد پارس

1401/12/09

نمایشگاه پزشکی و سلامت عراق - نجف

برگزار کننده : شرکت برساز رویداد پارس

 

زمان برگزاری : 18 الی 20 اسفند ماه 1401

تلفن تماس :22662519 - 41074000

سایت : www.brpexpo.com

...