دوره های بین المللی به زبان فارسی

1401/12/11

برگزاری دوره های آموزشی سازمان توسعه تجارت ایران به زبان فارسی

برای کسب اطلاعات بیشتر فایل پیوست و به سایت www.itc.tpo.ir مراجعه کنید .

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15178.pdf

 

 

...