نمایشگاه حلال اندونزی 2023

1401/12/24

نمایشگاه حلال اندونزی 2023

زمان : 3 الی 6 شهریور 1402

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_15943.pdf

...