اعزام هیات اقتصادی تجاری به عمان - مسقط در اردیبهشت 1402

1402/01/19

اعزام هیات اقتصادی تجاری به عمان - مسقط 

زمان : اردیبهشت 1402

مکان : مسقط

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1075.pdf

...