برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی در کشور ترکمنستان

1402/01/19

برگزاری کنفرانس و نمایشگاه بین المللی در کشور ترکمنستان

زمان : 13 الی 14 اردیبهشت 1402

مکان : عشق آباد

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1054.pdf

...