کمک هزینه کارگران مشمول قانون کار در سال 1402

1402/02/05

کمک هزینه کارگران مشمول قانون کار در سال 1402 بر اساس مصوبه هیات وزیران 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_1568 (1).pdf

...