راه اندازی مرکز لجستیک آپرین

1402/02/13

راه اندازی مرکز لجستیک آپرین در شهرستان اسلامشهر با زیرساخت های لازم آماده ارائه خدمات گمرکی است به عنوان بندر خشک 

برای کسب اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/1612.pdf

...