تقویم نمایشگاه های بین المللی روسیه 2023

1402/02/19

برای دریافت تقویم نمایشگاهی روسیه به فایل پیوست مراجعه کنید : 

 

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_2116.pdf

...