نمایشگاه بین المللی غذا و کشاورزی پاکستان

1402/05/04

نمایشگاه بین المللی غذا و کشاورزی پاکستان

زمان برگزاری : 19 الی 21 مرداد ماه 1402

مکان برگزاری : کراچی

 

 

 

 

...