نمایشگاه بین المللی مواد غذائی ژاپن

1402/05/04

نمایشگاه بین المللی مواد غذائی ژاپن

زمان برگزاری : 15 الی 18 اسفند ماه 1402

مکان برگزاری : توکیو

 

برای دریافت اطلاعات بیشتر به فایل پیوست مراجعه کنید :

https://www.tccim.ir/download?file=/images/docs/fl_japan.rar

...